Skip to main content

Forskare i Stockholm får 30 miljoner av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:30 CET

Forskare i Stockholm får 30 miljoner av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

31 forskare i Stockholm får 30 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt- eller lungsjuka. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 153 miljoner kronor till forskare över hela landet.

Hjärt-Lungfonden kan tack vare framgångsrik insamling under året nu dela ut 153 miljoner kronor till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med förra året. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och KOL.

De forskare i Stockholm som nu får dela på 30 miljoner kronor är med dr Veronica Murray, Danderyds sjukhus, dr Mikael Karlsson, Karolinska institutet, professor Gunnar Nilsson, Karolinska institutet, professor Gunilla Källenius, Karolinska institutet, professor Marie Wahren-Herlenius, Karolinska institutet, docent Susanne Gabrielsson, Karolinska institutet, senior forskare Torbjörn Ramqvist, Karolinska institutet, senior forskare Michael Sjöström, Karolinska institutet, med dr Thomas Renné, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet, laborator Hans Gaines, Karolinska institutet, post doc Gustaf Edgren, Karolinska institutet, forskarassistent Anders Nordstrom, Karolinska institutet, professor Lennart Lindbom, Karolinska institutet, professor Peter Arner, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Mikael Norman, Karolinska universitetssjukhuset, professor Claude Marcus, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Bo Angelin, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Mats Rudling, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, med dr Alejandro Bertorello, Karolinska universitetssjukhuset, docent Per Tornvall, Karolinska universitetssjukhuset, med dr Anna Norhammar, Karolinska universitetssjukhuset, docent Caroline Olgart Höglund, Karolinska universitetssjukhuset, med dr Felix Böhm, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Hugo Lagercrantz, Karolinska universitetssjukhuset, läkare Nawzad Saleh, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Kenneth Caidahl, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, professor Per Eriksson, Karolinska universitetssjukhuset, professor Mai-Lis Hellénius, Karolinska universitetssjukhuset, dr Anders Gabrielsen, Karolinska institutet/Karolinska unversitetssjukhuset, leg läkare Jacob Hollenberg, Karolinska institutet/Södersjukhuset samt professor Markus Maeurer, Smittskyddsinstitutet.

–  Forskarna försöker hela tiden hitta nya metoder för att förebygga och behandla de här svåra sjukdomarna och forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden ökar avsevärt chanserna att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än en miljard kronor i forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna: Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se