Skip to main content

Forskningspropositionen är ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 17:46 CEST

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund regeringens forsknings- och innovationsproposition, där satsningar på life science lyfts fram som särskilt betydelsefulla. Hjärt-Lungfonden välkomnar satsningarna på spetsforskning men betonar att satsningar på klinisk forskning också är viktiga.

– Den nya forskningspropositionen, med ökade satsningar på life science är ett välkommet steg i rätt riktning. Det är en god investering för samhället att satsa på medicinsk forskning, framförallt den forskning som kan resultera i bättre vård och fler sparade liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har länge ansett att staten borde satsa mer på klinisk forskning. Trots att mer än en miljon svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom är området eftersatt forskningsmässigt. Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut 167 miljoner kronor till forskningen. Pengarna räcker bara till att stödja en bråkdel av det forskarna uppger att de behöver.

– Forsknings- och innovationspropositionens extra satsning på klinisk behandlingsforskning och registerbaserad forskning ligger helt i linje med Hjärt-Lungfondens uppdrag, säger Staffan Josephson.

Nu driver Hjärt-Lungfonden en pilotstudie i Göteborg som stärker life science i Sverige och som skulle kunna komplettera regeringens satsning SciLifeLab. Pilotstudien heter SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study) och är Sveriges största forskningsprogram som omfattar hjärta, kärl och lungor.

SCAPIS genomförs nu på 1 000 personer i åldrarna 50-64 år, slumpvis utvalda från befolkningsregistret i Göteborg. Syftet med studien, som i full skala ska genomföras på 30 000 individer, är att kartlägga och identifiera vem som i framtiden riskerar att drabbas av hjärt-lungsjukdom.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se