Skip to main content

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 08:19 CET

– Det är positivt att fler överlever plötsligt hjärtstopp, men fortfarande är det alldeles för många som inte klarar sig. Med fler hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning kan vi rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nio av tio som drabbas av hjärtstopp dör trots att behandling inleds, men antalet räddade liv ökar nu kraftigt. Under perioden 1992 till 2013 har antalet svenskar som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus ökat från 124 till 539. Ökningen har framförallt skett efter år 2000, visar Svenska hjärt-lungräddningsregistrets statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. En viktig orsak till att fler räddas är att det finns fler hjärtstartare i samhället.

– Forskning visar att en snabb insats med hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död vid plötsligt hjärtstopp. Den som får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva, säger Kristina Sparreljung.

Behandling med hjärtstartare sätts i dag in snabbare än tidigare, trots att det tar allt längre tid för ambulansen att komma fram efter ett larm. Det beror på att antalet hjärtstartare i Sverige ökar för varje år. I dag finns över 10 000 registrerade hjärtstartare i landet, vilket kan jämföras med omkring 2 000 för fem år sedan.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet.

Chansen att överleva plötsligt hjärtstopp är 75 procent om man får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter. Ju tidigare stöt, desto större chans. Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda.

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Hjärtstartare med mera

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever drygt 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till över 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.
Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se