Skip to main content

Fysisk aktivitet kan hjälpa KOL-sjuka i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2013 09:31 CEST

Minst en halv miljon svenskar lider av KOL, vilket motsvarar fler än 110 000 personer bara i Stockholms län. Av dem är det hela fyra av fem som inte har fått diagnos. Långvarig rökning är den absolut vanligaste, men inte enda, orsaken till sjukdomen.

Vi vet i dag att regelbunden fysisk aktivitet och träning förbättrar den fysiska förmågan och livskvaliteten för den som har KOL. Ändå är det bara hälften som rör sig tillräckligt av de som ingår i Luftvägsregistret. Så många som var fjärde person i registret är aldrig fysiskt aktiv.

Alla personer med KOL ska få möjlighet att komma till en sjukgymnast för att få hjälp med träningen.
Genom brist på träning och på grund av sjukdomen förändras muskulaturen och blir svagare med tiden. För att hålla igång musklerna och förebygga benskörhet är det viktigt att börja träna så fort som möjligt. I dag är det bara en av sju patienter på vårdcentralerna som haft kontakt med en sjukgymnast som en del i KOL-behandlingen.

Men många som har KOL är osäkra på hur mycket de kan anstränga sig. Sjukdomen gör att det krävs
mycket energi att andas och man blir lätt andfådd. Hos en sjukgymnast får man träna under sakkunnig ledning och trygga förhållanden. Också den som har svår KOL kan träna eftersom det går att använda syrgasbehandling även under träningen.

Forskningen kring fysisk aktivitet har tagit fart under de senaste åren men vi behöver mer forskning om sjukgymnastik vid KOL för att säkerställa att de metoder som används är så effektiva som möjligt. På så sätt kan vi hjälpa ännu fler personer att öka sin livskvalitet.

Nu är det dags för Stockholms läns landsting att ta två steg framåt för att förbättra livskvaliteten för
många människor. Ta det första steget och använd lungfunktionstest vid vårdcentralerna så att personer med KOL kan få en diagnos. Det går inte att vänta på att personer själva ska fråga efter testet. Att ha fått en diagnos är en förutsättning för det andra steget – att se till att de som har KOL får
hjälp av sjukgymnast att bli fysiskt aktiva.

Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Stefan Jutterdal, ordförande, Legitimerade Sjukgymnasters RiksförbundHjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se