Skip to main content

H.K.H. Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2014 08:30 CEST

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Måndagen den 16 juni delar Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut årets stora forskningsanslag på Strandvägen 7 A i Stockholm.

– Prins Daniel är mycket intresserad av våra frågor. För två år sedan tog prinsen initiativ till att personligen dela ut stora forskningsanslaget och det gläder oss att han kommer att göra det i år också, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar och anslaget ges till en forskare eller forskargrupp som är verksam i landet. Målet med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde. En internationell bedömningsgrupp granskar alla ansökningar, där framförallt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras, det vill säga att forskningen kan komma patienter till del.

Årets mottagare av stora forskningsanslaget kommer att avslöjas i samband med ceremonin på Strandvägen 7 A.

Stora forskningsanslaget 2013 tilldelades Leif Svensson,  professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm, för sin forskning med målet att fördubbla antalet överlevande i plötsligt hjärtstopp inom tre år.

Välkommen att delta under ceremonin! Mottagaren av stora forskningsanslaget kommer att finnas tillgänglig för intervjuer.

Tid: Måndagen den 16 juni, klockan 15.00 - 17.00. Entré till lokalen senast klockan 14.45.
Plats: Strandvägen 7 A, 4 tr., Stockholm. Presslegitimation krävs.

Föranmälan senast måndag den 16 juni klockan 12.00 till:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-544 242, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Fakta om stora forskningsanslaget
- Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt- lungsjukdomar. Syftet med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde.
- Hjärt-Lungfonden började dela ut stora forskningsanslaget 2008.
- Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut anslaget sedan 2012.
- Ansökningarna bedöms av en särskild tillsatt skandinavisk bedömningskommitté. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner kronor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Tidigare mottagare av Stora forskningsanslaget:
2013 – Professor Leif Svensson vid Hjärtkliniken, Södersjukhuset i Stockholm, som forskar för att fördubbla överlevnaden i plötsligt hjärtstopp, genom att finna mer effektiva behandlingsmetoder.

2012 – Professor Ulf Eriksson vid Karolinska institutet i Stockholm forskar om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2-diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

2011 - Professor Olle Melander vid Malmö universitetssjukhus forskar om nya behandlingsbara sjukdomsmekanismer bakom hjärt-kärlsjukdom och nya sätt att identifiera de högriskindivider man går miste om med dagens mätmetoder.

2010 - Professor Leif Bjermer vid Lunds universitetssjukhus forskar om inflammation i lungorna hos patienter med astma och KOL. Hans arbete kan leda till helt ny behandling.

2009 - Professor Lars Wallentin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målet med hans forskning är att varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar.

2008 - Professor Göran K Hansson och professor Anders Hamsten vid Karolinska institutet, vars forskning kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke. Målet är att få fram förebyggande behandling inom några få år.


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se