Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 21 miljoner till forskare i Lund

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 21 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Lund. Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet, får 2,4 miljoner i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Lund har tolv forskningsprojekt blivit tilldelade 21 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet, får 2,4 miljoner i anslag som stöd för sin forskning att utveckla nya metoder för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärl.

– Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba runt 700 miljoner människor runtom i världen år 2025. Sjukdomen medför förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom som kan medföra ett kortare liv. Med stöd från Hjärt-Lungfonden utforskar vi helt nya principer för behandling av diabetesrelaterade skador i blodkärlen, säger Maria Gomez, professor vid Lunds Universitet.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd från Hjärt-Lungfonden och Maria Gomez projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder: 
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se