Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 60 miljoner till forskare i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 60 miljoner av dem går till 44 forskningsprojekt i Stockholm. Rebecka Hultgren, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, får 900 000 kronor som stöd för sin forskning kring att upptäcka kroppspulsåderbråck innan det brister och blir livshotande.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Stockholm har 44 forskningsprojekt tilldelats 60 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Rebecka Hultgren, forskare vid Karolinska institutet i Stockholm, får 900 000 kronor som stöd för sin forskning kring kroppspulsåderbråck. Rebecka och hennes team försöker utveckla metoder för att hitta personer med sjukdomen i tid, innan pulsådern brister och läget blir livshotande. De vill också förbättra de kontrollmetoder som används för att följa upp patienter som har fått diagnosen.

– Jag är väldigt tacksam mot givarna och Hjärt-Lungfonden då anslaget har utgjort basen för alla projekt som min grupp har gjort. Tack vare det har jag kunnat säkerställa att viktiga resultat publiceras och att mer kunskap om sjukdomen kan spridas i samhället, säger Rebecka Hultgren.

Rebecka Hultgrens projekt är ett av de sammanlagt cirka 250 forskningsprojekt som Hjärt-Lungfonden löpande delar ut anslag till. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbild:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se