Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Linköping

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till åtta forskningsprojekt i Linköping. Anslagen går till forskning som förebygger sjukdomar i hjärta, kärl och lungor samt förlänger och förbättrar livet för de som drabbas.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Linköping har åtta forskningsprojekt tilldelats 8,7 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Toste Länne, professor vid Linköpings Universitet, får 1,2 miljoner i anslag som stöd för sin forskning kring aneurysmsjukdom. Aneurysm är en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern som är en betydande och ökande orsak till död i den åldrande befolkningen. Målet med forskningen är att reducera antalet sjukdoms- och dödsfall.

– Vi kommer att studera sjukdomsmekanismerna hos bukaortaaneurysm och identifiera andra dysfunktionella hjärt-kärlområden med målet att minska antalet patienter som drabbas och dör av hjärt-kärlsjukdom. Utan anslaget från Hjärt-Lungfonden hade projektet överhuvudtaget inte kunnat genomföras, så anslaget har en mycket stor betydelse för mig och min forskning, säger Toste Länne.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd från Hjärt-Lungfonden och Toste Lännes projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Toste Länne, professor vid Linköpings Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se