Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Malmö

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till sex forskningsprojekt i Malmö. Gunnar Engström, professor vid Lunds universitet, får 1,8 miljoner i anslag som stöd för sin forskning kring riskfaktorer för stroke.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojekt som snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Malmö har sex forskningsprojekt tilldelats 8,7 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Gunnar Engström, professor vid Lunds universitet, får 1,8 miljoner kronor i anslag som stöd för sin forskning kring riskfaktorer för stroke. Ett projekt som drivs på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke och hälften avlider eller blir svårt funktionsnedsatta. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke och Gunnars forskning är en viktig del i det.

– De allra flesta strokefall antas vara möjliga att förebygga. Med ökad kunskap om riskfaktorerna är det möjligt att göra förebyggande insatser för personer med hög risk för stroke. Hjärt-Lungfonden är den viktigaste anslagsgivaren till vårt projekt och det nya anslaget gör att vi kan analysera blodprover i jakt på nya riskfaktorer för stroke, säger Gunnar Engström.

Hjärt-Lungfonden stöder löpande cirka 250 forskningsprojekt och Gunnar Engströms projekt är ett av dem. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Gunnar Engström, professor vid Lunds universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Fakta om stroke:
- Varje år drabbas 28 000 personer i Sverige av stroke, hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

- Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.

- Förbättrade blodtryckskontroller, bättre mediciner mot höga blodfetter och minskad rökning har minskat risken att insjukna i stroke för medelålders och äldre.

- Milstolpar inom forskningen: Utvecklingen av datortomografin som avslöjar blödningar och proppar, upptäckten att acetylsalicylsyra kan förhindra blodproppar, upptäckten av trombolys, förfinade operationsmetoder, trombektomi.

- Strokeforskningens mål är att inom tio år halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

AKUT-testet:
Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder minskar skadorna. Genom att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke kan fler strokedrabbade få vård i tid. Läs mer om AKUT-testet här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se