Skip to main content

Hjärt-Lungfonden delar ut 8,7 miljoner till forskare i Uppsala

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor. 8,7 miljoner av dem går till tolv forskningsprojekt i Uppsala. Claes Held, docent vid Uppsala Universitet, får 900 000 kronor i anslag som stöd för sin forskning som ska förbättra rehabiliteringen för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

– Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojektsom snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Forskningen vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas kan få mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

I Uppsala har åtta forskningsprojekt tilldelats 8,7 miljoner kronor i anslag från Hjärt-Lungfonden. Claes Held, docent vid Uppsala Universitet, får 900 000 kronor i anslag som stöd för sin forskning om hur psykisk obalans, stress och oro påverkar och hindrar rehabiliteringsprocessen för patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

– Tanken är att studera hur emotionell stress kan påverka benägenheten att ta till sig rehabiliteringen efter att man drabbats av en hjärtinfarkt. Genom anslaget från Hjärt-Lungfonden får jag, och den grupp psykologer som jobbar med mig i forskningsprojektet, möjlighet att forska vidare och bidra med insikter som kan förbättra och utveckla eftervården av patienter som drabbats av hjärtinfarkt, säger Claes Held.

Claes Helds projekt är ett av de sammanlagt cirka 250 forskningsprojekt som Hjärt-Lungfonden löpande delar ut anslag till. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Claes Held, docent i kardiologi vid Uppsala Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Fakta om hjärtinfarkt:
- Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl.
- I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015.
- Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med över 40 procent på tio år.
- Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se