Skip to main content

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2019: Molekylär forskning kan hjälpa en halv miljon KOL-drabbade

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 08:24 CEST

Åsa Wheelock

I dag delar Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, 15 miljoner kronor, till lungforskaren Åsa Wheelock. Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas hon kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000 - 700 000 svenskar som lever med KOL.

– I dag är KOL en paraplydiagnos som rymmer många patienter med något slags lungobstruktion. Målet med vår forskning är att definiera flera olika undergrupper, för att i framtiden kunna utveckla individanpassad medicinering. Hjärt-Lungfondens anslag är ett otroligt lyft för vår forskning och gör att vi kan komma i gång med projektet snabbare, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet.

Varje år dör omkring 3 000 personer i Sverige av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I dag saknas botemedel mot sjukdomen, i stället ordineras patienter till exempel rökstopp, motion och symtomlindrande läkemedel. Uppemot 25 procent av landets KOL-patienter har aldrig rökt, och en av forskningens stora utmaningar är att förstå varför de drabbas.

Åsa Wheelocks forskningsteam analyserar bland annat lungorna hos icke-rökande KOL-patienter, med målet att kunna identifiera olika typer av sjukdomen på molekylär nivå. För sin forskning tilldelas Åsa Wheelock Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, med motiveringen ”Forskningen kan leda till säkrare diagnos, nya effektiva behandlingsformer, reducerade sjukvårdskostnader och minskat lidande för personer med KOL”.

– Trots att allt fler svenskar dör i KOL vet vi relativt lite om sjukdomen. Åsa Wheelocks studier kan få stor betydelse för de drabbade. Om vården kan erbjuda tidigare och mer effektiv behandling skulle det leda till att många människor får längre och friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största enskilda anslag. En forskare eller forskargrupp verksam i Sverige tilldelas en summa om 15 miljoner kronor, som ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott. Sedan 2012 delas anslaget ut av Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse. Årets ceremoni äger rum i dag kl 14:50 på Lorensbergsteatern, Kungsportsavenyn 36 i Göteborg. Journalister är välkomna!

Bilder:
- Lungor angripna av KOL
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet
Läs mer:

- Här kan du läsa mer om KOL.

- Här kan du läsa mer om Stora forskningsanslaget.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta om KOL 2019 (Källa: Hjärt-Lungfonden)
KOL är: KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor, som kännetecknas av långsamt ökande obstruktion (blockering) av luftflödet till lungorna. Symptomen kommer ofta smygande och börjar i många fall med upprepade luftvägsinfektioner som varar allt längre. Rökning är en stor riskfaktor, men alla som drabbas har inte rökt.
Drabbade och döda: KOL är en av vår tids stora folksjukdomar med 400 000-700 000 drabbade i Sverige. Varje år dör cirka 3 000 svenskar i KOL. De flesta har sjukdomen i lindrig form och lever med den utan att ha fått diagnos.
Hjärt-Lungfondens mål: Att halvera dödstalen på tio år.
Forskningsframgångar: Forskningen har på senare år bland annat resulterat i flera nya läkemedel och nya behandlingsmetoder för fysisk aktivering, som påverkar symptom i högre grad än tidigare.
Forskningens utmaningar: Till exempel att utveckla ny individanpassad behandling som bromsar sjukdomen, minskar lidande och för tidig död, samt förbättrar livskvaliteten för människor med KOL.Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter

- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se


 Information om Hjärt-Lungfondenspersonuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.


 

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se