Skip to main content

Hjärtforskningens värde nästan 1 000 miljarder på 30 år

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:20 CEST

Sverige har tjänat 985 miljarder kronor på hjärtforskningens landvinningar mellan 1980 och 2010. Den absolut största delen av värdet utgörs av räddade liv och förbättrad livskvalitet, men även ökad arbetsförmåga bidrar. Det visar en ny studie som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– För första gången kan vi nu ge en heltäckande bild av hur mycket hjärtforskningen bidrar med till samhället. 985 miljarder kronor är mer än den samlade statsbudgeten för 2013 och nästan lika mycket som svenskarnas samlade bankbesparingar, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Värdet på 985 miljarder kronor utgörs av hälsovinster och produktionsvinster, där hälsovinster står för den största delen, 925 miljarder kronor.* Studien har tagits fram av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på Hjärt-Lungfondens uppdrag och är en uppföljning av en tidigare rapport. Tillsammans ger studierna en samlad bild av hur mycket samhället har vunnit på de landvinningar som gjorts inom de fyra största hjärt-kärldiagnoserna under 30 år.

– Hjärt-Lungfonden fokuserar hellre på liv än pengar, men genom att visa hjärtforskningens värde i kronor och ören blir det tydligt hur mycket samhället tjänar på att bidra till mer forskning, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärtforskningen har dessutom bidragit till att skjuta upp eller förhindra fler än 150 000 dödsfall i hjärtinfarkt i Sverige de senaste 30 åren, enligt den första studien från IHE. Antalet räddade liv är egentligen ännu fler eftersom diagnoserna stroke, hjärtsvikt och hjärtarytmier inte ingår i uträkningen. Värdet av hälso- och produktionsvinster för de tre kompletterande diagnoserna beräknas till 174 miljarder kronor.

*Fotnot: Hälsovinsterna definieras som förändring i förväntad livslängd justerad för förväntad livskvalitet. Produktionsvinsterna uppstår när personer som annars skulle ha drabbats av hjärt-kärlsjukdom i stället kan fortsätta arbeta.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 24 242,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Länk: Sammanfattning av studien

Länk: Studien ”Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi i behandling av hjärt-kärlsjukdom”

 

Pressbilder:
- Forskning pågår
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

 

Så gjordes studien
Studien har genomförts av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. I studien har IHE beräknat värdet av elva nya behandlingsteknologier som införts brett inom vården sedan 1980. Eftersom studien är en uppföljningsstudie undersöktes samma tidsperiod (1980–2010) och samma åldersgrupp (45–84 år) som i den tidigare studien, Värdet av forskning och ny medicinsk teknologi för hjärt-kärlsjukdom – en studie utifrån exemplet ischemisk hjärtsjukdom.

Studien har gjorts i åldersgruppen 45–84 år eftersom hälsovinsterna är som störst där. Då studierna bara inkluderar vinsterna för just den åldersgruppen innebär det att resultaten är en underskattning av de totala vinsterna för både de drabbade och samhället. IHE har uppskattat samhällsvinsten genom att räkna ut hur många levnadsår som kunnat räddas tack vare forskningsresultat som ny medicinsk teknologi och livsstilsförändringar samt sätta ett värde på dessa räddade år enligt etablerade metoder.

Hjärt-Lungfonden om forskningen
- Det är viktigt att forskningen om hjärtsjukdomarna får fortsätta. Det är genom medicinsk forskning som vi har fått en bättre vård, lärt oss att leva hälsosammare och i högre grad överlever hjärtsjukdomar.

- Genom svenska folkets gåvor är Hjärt-Lungfonden den största enskilda finansiären av oberoende hjärt-kärlforskning i Sverige.

- 2012 delade Hjärt-Lungfonden ut 182 miljoner kronor till forskning, en ökning med 15 miljoner kronor jämfört med året innan.

- Hjärt-Lungfonden finansierar varje år cirka 250 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.

- Under år 2012 har forskare ansökt om mer än 1 miljard kronor i forskningsstöd hos Hjärt-Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan.

- Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom en tioårsperiod.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00  - Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se