Skip to main content

Hjärtrapporten 2010: Så varierar hjärtsjukvården efter infarkt mellan landets sjukhus

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:45 CEST

Inbjudan till pressträff


Hjärtrapporten 2010:
Så varierar hjärtsjukvården efter infarkt mellan landets sjukhus


Sverige har en mycket bra hjärtsjukvård, men fortfarande finns det stora variationer mellan olika sjukhus och regioner, inte minst när det gäller vården efter hjärtinfarkt. Detta trots att hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det framgår av Hjärtrapporten 2010 som Hjärt-Lungfonden presenterar vid en pressträff onsdagen den 6 oktober.

Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärt-kärlläget i Sverige. Mer än en miljon svenskar, 12 procent av befolkningen, beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-kärlsjukdomar är den grupp av sjukdomar som skördar allra flest liv i Sverige.


Vid pressträffen behandlas bland annat följande:

- Vilka variationer finns mellan landets sjukhus i vården efter hjärtinfarkt?
- Vilka framsteg har gjorts inom hjärtforskningen under det senaste året?
- Vad krävs för att minska antalet drabbade och döda i hjärt-kärlsjukdom?


Välkommen på pressträff:

Tid: Onsdag den 6 oktober, kl 9.30.
Plats: Hjärt-Lungfonden, Biblioteksgatan 29, 5 trappor, Stockholm.
Deltagare: Staffan Josephson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden, hälsar välkommen.
Professor Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, och Ulrica Klettner, informationschef Hjärt-Lungfonden, presenterar Hjärtrapporten och svarar på frågor.
Anmälan: Anmäl dig till anna.sjodin@hjart-lungfonden.se senast den 5 oktober.


Vi bjuder på kaffe och smörgås i anslutning till pressträffen.

Varmt välkommen!

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se