Skip to main content

Hjärtrapporten 2016: Allt fler har högt blodtryck

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2016 08:05 CET

Hjärtrapporten 2016

En av fem svenskar har högt blodtryck och mest markant är ökningen hos personer över 65 år, visar Hjärtrapporten 2016 som i dag ges ut för tionde året i rad. Högt blodtryck orsakar allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, och är den största riskfaktorn för död.

De allra flesta kommer någon gång under livet att drabbas av ett okontrollerat högt blodtryck, hypertoni. Bland personer som är 65–84 år har nästan hälften, 48 procent, högt blodtryck år 2015, vilket är en markant ökning från 2004 då siffran var 39 procent. I alla åldersgrupper sammanlagt har en av fem personer högt blodtryck.

– Hjärtrapporten visar att vi står inför nya utmaningar när riskfaktorer som högt blodtryck ökar. Hjärtsjukdomarna ändrar karaktär och det behövs ny forskning för att hänga med i utvecklingen och ge fler människor ett längre och friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar har ändrats över tid. Under den senaste tioårsperioden har rökningen minskat i befolkningen, medan just högt blodtryck och även övervikt och fetma har ökat. Förekomsten av diabetes har dock inte förändrats.

– Hälften av alla 65-åringar har högt blodtryck och riskerar att bli sjuka eller i värsta fall dö helt i onödan. Och väldigt många vet inte om det. Fler måste få sitt höga blodtryck upptäckt och behandlat, säger Johan Sundström, professor i epidemiologi och forskare med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild av forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige och ges ut för tionde året i rad.Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se