Skip to main content

Hjärtsjukdom kostar 61,5 miljarder per år

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2012 08:24 CEST

Hjärt-kärlsjukdom kostar inte bara liv och lidande utan även stora summor pengar. På ett enda år uppgår kostnaden för samhället till hela 61,5 miljarder kronor – motsvarande cirka 6 500 kronor per invånare i Sverige. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– Mer än en miljon svenskar lider i dag av hjärtsjukdom. Det medför lidande för drabbade och anhöriga, men även stora samhällskostnader, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Totalt uppgick kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom i Sverige till 61,5 miljarder kronor under 2010, enligt en ny studie som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tagit fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. I detta ingår sjukvårdskostnader och kostnader som uppstår när drabbade måste sjukskriva sig samt när anhöriga går ner i arbetstid för att ta hand om den som insjuknat.

– Den nya rapporten är den första som visar vad hjärtsjukdom kostar Sverige. Genom att satsa på mer forskning går det att minska både människors lidande och samhällskostnaderna, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Så fördelas kostnaderna
Så här fördelades de totala kostnaderna, enligt rapporten:
- 25,1 miljarder (41 procent) utgjordes av kostnader inom sjukvården.
- 18,5 miljarder (30 procent) utgjordes av vård från närstående.
- 17,9 miljarder (29 procent) utgjordes av produktionsbortfall på grund av förtida död, sjukskrivning samt sjuk- och aktivitetsstöd.

Hjärt-kärlsjukdom är vår tids största folksjukdom. Under april samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning kring hjärtinfarkt och informerar om sjukdomen. Målet är att halvera antalet dödsfall i hjärtinfarkt inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se                    

Pressbilder:
Hjärtoperationer
Länk:
Sammanfattning om samhällskostnader
Länk: Hela rapporten om samhällskostnader


Korta fakta om hjärtsjukdom

- Hjärt-kärlsjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.

- Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och kvinnor.

- Årligen drabbas cirka 32 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige och cirka 9 000 personer dör.

- Antalet dödsfall i hjärtinfarkt har minskat med en tredjedel på tio år.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen
- Hjälp oss sprida vårt budskap genom att gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp
 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument