Skip to main content

Hjärtstartare installeras på regionaltågen i Mellansverige

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2014 08:26 CET

Hjärtstartare installeras på regionaltågen i MellansverigeUnder januari kommer hjärtstartare att installeras på 23 regionaltåg i Mellansverige, från Mjölby i söder till Mora i norr. Bakom satsningen står Tåg i Bergslagen i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Syftet är att kunna rädda resenärer som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp kan en snabb insats med en hjärtstartare vara avgörande. Med hjärtstartare i kollektivtrafiken där många människor rör sig kan vi rädda fler liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. Bara omkring 500 av dem överlever. Forskning visar att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.Tåg i Bergslagen installerar nu hjärtstartare på alla sina 23 tåg som trafikerar Örebro län, Västmanland, Dalarna, Gävleborgs län samt delar av Östergötland och Värmland. Installationerna görs i samarbete med Hjärt-Lungfonden och beräknas vara klara den 1 februari. Därefter kommer ombordpersonalen, sammanlagt 200 anställda, att utbildas i hjärt-lungräddning och i att hantera hjärtstartare. Satsningen är en del av Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige.

– De tre miljoner resor som görs med Tåg i Bergslagen varje år ska vara hjärtsäkra.
Tillsammans med Hjärt-Lungfonden installerar vi hjärtstartare ombord för att göra det tryggare att resa med oss, säger Hugo Oljemark, vd för Tåg i Bergslagen.

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontaktaAnna Sjödin, pressansvarig, Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.seHugo Oljemark, vd, Tåg i Bergslagen, telefon 0722-41 12 60, hugo.oljemark@tagibergslagen.se

Bilder: Hjärtstartare och hjärt-lungräddning


Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige

Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans
med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till
och med 2015, är bland annat:

· Att dubblera antalet hjärtstartare i samhället.

· Att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning.

· Att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunderFakta om Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av Landstingen i Gävleborg, Västmanland och Örebro län samt Region Dalarna. Samordning mellan tågen och länstrafikbolagens bussar har gjort att det blivit enklare att resa till och från orter i hela Bergslagen.

Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren
har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har
75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta
orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en
hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.

2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*

5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar
tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att
analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner
av att det behövs.

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook- Följ oss på Twitter

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se