Skip to main content

I dag lanseras ett uppdaterat webbverktyg: Nya forskningsresultat ger sund kurs i vardagen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 10:25 CEST

I dag lanserar Hjärt-Lungfonden och Karolinska Institutet en uppdaterad version av webbverktyget Sundkurs som bygger på de allra senaste forskningsresultaten inom livsstil och hälsa. Kursen innehåller evidensbaserad kunskap om hur man kan minska risken för stora folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och demens.

– Små förändringar av levnadsvanorna gör stor skillnad. Genom att ge fakta och rekommendationer om sunda vanor vill vi motivera människor att ändra sin livsstil, säger Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och överläkare på Livsstilsmottagningen vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Den uppdaterade versionen tar bland annat upp vikten av att motverka stillasittande och hur man kan göra det med enkla medel. Den lyfter även nya forskningsresultat om kost, som att det är bra att välja omättade fetter och kolhydrater med fibrer. Ny forskning förordar också ett högre intag av D-vitamin.

– I dag finns det många olika uppfattningar om vad som är sunda levnadsvanor. Sundkurs vilar helt på vetenskaplig grund och ger vägledning om hur människor kan omsätta de senaste hälsorönen i sin vardag, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet och finansieras av Hjärt-Lungfonden. Webbverktyget, som är en del av Karolinska Institutets uppdragsutbildning, riktar sig framför allt till de som redan har drabbats av hjärt-kärlsjukdom eller de som riskerar att drabbas, men alla som vill leva sundare och må bättre har glädje av utbildningen. Sundkurs är kostnadsfri för privatpersoner. Sedan lanseringen 2009 har cirka 35 000 personer besökt Sundkurs.se.


Länk:
Sundkurs.se
 

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 42,
 eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Bilagor nedan:
- Mai-Lis Hellénius fem tips för sunda vanor
- Tre fakta om Sundkurs

Mai-Lis Hellénius fem tips för sunda vanor
1. Ta varje tillfälle i akt att röra på dig i vardagen. Välj trapporna i stället för hissen så ofta du kan. Cykla eller gå i stället för att ta bilen.
2. Om du sitter mycket på jobbet eller hemma, lägg in en minuts bensträckare en gång i halvtimmen.
3. Var kvalitetsmedveten när du väljer fett genom att prioritera omättat fett som olja framför mättat fett som smör.
4. Minska stressen och ge dig regelbunden tid för vila och avkoppling.
5. Undvik nikotinet som finns i både cigaretter och snus.

Tre fakta om Sundkurs
1. Sundkurs tar bland annat upp fysisk aktivitet, mat och alkohol, nikotin och stress, samt hur man kan ändra en vana.
2. Kursdelarna presenteras med videoföreläsningar, animeringar, diagram, texter och bilder.
3. Du kan prenumerera på en mejlcoach och varje vecka få konkreta tips, direkt i din inkorg.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se