Skip to main content

I dag lanseras Hjärtrapporten 2014: Flera viktiga upptäckter i hjärtforskningen under året

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:05 CEST

Allt fler unga drabbas av hjärtsvikt, kärlförändringar i handleden är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar och SCAPIS-studien har startat och börjat leverera resultat. I Hjärtrapporten 2014, som presenteras i dag för åttonde året i rad, lyfter Hjärt-Lungfonden fram de viktigaste forskningsresultaten från året som gått.

Hjärtrapporten syftar till att öka kunskaperna om hjärt-kärlsjukdomar. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom och sjukdomarna skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige.

– Om några få dagar är det val i Sverige. Låt oss hoppas att de politiker vi väljer, oavsett färg, också vill bidra till att bekämpa hjärt-kärlsjukdomarna. Vi behöver bli fler som tar kampen mot vår tids största folksjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fem exempel på viktig forskning under det senaste året:
- befolkningsstudien SCAPIS byggs ut för att bli unik kunskapsbank
- sömnapné, andningsuppehåll under sömnen, vanligare än man tidigare trott
- kärlförändringar i handleden är en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar
- allt fler unga drabbas av hjärtsvikt
- hjärtsviktspatienter underbehandlas

Förra året delade Hjärt-Lungfonden ut drygt 210 miljoner kronor till hjärt-, kärl- och lungforskningen i Sverige. Medicinsk forskning och utveckling inom hjärtområdet räddar och förlänger liv.

– Forskningen räddar tusentals liv i Sverige varje år. Men det behövs mer resurser till forskningen om vi ska lyckas besegra hjärt-kärlsjukdomarna, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport ger en unik helhetsbild av forskningen och hjärthälsan i Sverige. Det är åttonde året i rad som Hjärt-Lungfonden presenterar rapporten.

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 42, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Länkar:
- Läs mer om fler svenska forskningsframsteg i Hjärtrapporten 2014.
- Sammanfattning av Hjärtrapporten 2014.

Pressbilder:
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Fem exempel på viktig forskning under året som gått
Befolkningsstudien SCAPIS byggs ut för att bli unik kunskapsbank
SCAPIS är en stor befolkningsstudie som har initierats av svenska forskare och som drivs i samverkan med Hjärt-Lungfonden. Målet med SCAPIS är att kunna identifiera vem som riskerar att drabbas av hjärt- och lungsjukdom för att kunna sätta in individanpassad behandling. Studien är unik eftersom den sammanfört de sex universitetssjukhusen i Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå i ett gemensamt samarbete och fullt utbyggd blir den Sveriges största befolkningsstudie inom områdena hjärta, kärl och lungor.

Sömnapné vanligare än man tidigare trott
Nya forskningsresultat visar att andningsuppehåll under sömnen, sömnapné, är vanligare än man tidigare trott. Så många som 70 procent av männen och 45 procent av kvinnorna i åldersgruppen 50–64 år har minst fem andningsuppehåll per timme under sömnen. Vid mild sömnapné har man cirka 5–15 andningsuppehåll per timme, vid måttlig 15–30 och vid grav fler än 30 andningsuppehåll. Måttlig sömnapné ökar bland annat risken för högt blodtryck två till tre gånger. Resultaten kommer från en pilotstudie inom SCAPIS.

Kärlförändringar i handleden riskmarkör för hjärt-kärlsjukdomar
Forskare i Göteborg har med stöd av Hjärt-Lungfonden utvecklat en metod för att genom ultraljudsundersökning av handledens blodkärl upptäcka tidiga inlagringar i kärlväggen som utgör en riskmarkör för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten visar att inlagringar över en viss tjocklek i handledens kärl innebär en fördubblad risk för hjärt-kärlhändelse. Metoden kan därmed snabbt och enkelt användas för att hitta personer i riskzonen för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Allt fler unga drabbas av hjärtsvikt
Både insjuknande i och förekomsten av hjärtsvikt bland unga vuxna ökar i Sverige. Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som stöds av Hjärt-Lungfonden. Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är för styva. I åldrarna 45–84 år har antalet hjärtsviktsfall minskat. Men bland 18–34-åringar var ökningen 50 procent och i åldrarna 35–44 år var ökningen 43 procent mellan 1987 och 2006.

Hjärtsviktspatienter underbehandlas
Patienter med hjärtsvikt behöver skickas till hjärtsviktsspecialister i betydligt större utsträckning än vad som sker i dag. Det visar en studie som baseras på det svenska hjärtsviktsregistret RiksSvikt och som stöds av Hjärt-Lungfonden. Fler patienter behöver hjärtsviktspacemaker, hjärtpump eller till och med en transplantation. Personer med hjärtsvikt löper ökad risk att dö i förtid.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00 - Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se