Skip to main content

Influensavaccin kan stoppa återinsjuknande i hjärtinfarkter

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:24 CET

Ole Fröbert, professor och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro

En ny internationell studie från Örebro undersöker med stöd av Hjärt-Lungfonden om influensavaccin minskar risken för hjärtinfarktpatienter att drabbas av en ny infarkt.

– Om vår hypotes stämmer kommer vi att kunna minska risken för hjärtinfarkt med 10-20 procent. Det innebär samma effekter som den kolesterolsänkande medicinen statiner har idag, säger Ole Fröbert, professor och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Effekten som influensavaccinet beräknas ha på kärlen är att stabilisera den åderförkalkning som orsakar hjärtinfarkt. En annan teori är att influensa orsakar hög puls, vilket också kan öka risken för hjärtinfarkt.

– Även om influensavaccin för delar av befolkningen är en etablerad behandling är det viktigt att skaffa vetenskapliga bevis. Det lägger grunden för tydliga riktlinjer, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden, som är en av projektets finansiärer.

Influensastudien IAMI startade i oktober 2016 och kommer att inkludera 4400 patienter i Sverige, Danmark, Norge och andra europeiska länder under influensasäsongen i tre år. År 2020 räknar man med att ha svar på om influensavaccin reducerar risken för framtida hjärtinfarkter.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Forskningsprojektets facebookgrupp: 
https://www.facebook.com/groups/1704419196547647/?fref=ts

Pressbild:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Fakta om hjärtinfarkt:
- Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl.
- I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015.
- Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med över 40 procent på tio år.
- Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge ett bidrag till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se