Skip to main content

Intresset för hjärthälsa ökar i riksdagen

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 08:25 CEST

Tre av fyra, 74 procent, av riksdagspartiernas kandidater i valet kan tänka sig att arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom i riksdagen. Två av tio, 21 procent, av riksdagskandidaterna ser det som en prioriterad fråga. Det visar en ny enkätundersökning bland 285 riksdagskandidater som Hjärt-Lungfonden låtit göra.

– Det är glädjande att så många av riksdagskandidaterna kan tänka sig att arbeta för att uppmärksamma vår största folksjukdom. Politikernas engagemang är viktigt för att vi ska kunna bekämpa hjärtsjukdomarna, så det bådar gott inför den kommande mandatperioden, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Av riksdagskandidaterna på valbar plats kan hela 74 procent tänka sig att arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom i riksdagen. Två av tio, 21 procent, ser hjärt-kärlsjukdom som en prioriterad fråga.

Bland nuvarande riksdagsledamöter är engagemanget betydligt lägre. En genomgång visar att bara 31 av riksdagens 349 ledamöter, 8,5 procent, i ett relevant sammanhang har nämnt hjärt-kärlsjukdom i riksdagsmotioner, interpellationer och skriftliga frågor under den gångna mandatperioden.

– Vi ser fram emot en kraftig ökning av engagemanget för hjärt-kärlsjukdom i den nya riksdagen. Självklart kommer vi att följa upp enkäten under mandatperioden för att påminna om frågans vikt och bistå de ledamöter som vill med faktaunderlag, säger Staffan Josephson.

Mer än en miljon svenskar lider av hjärtsjukdom och det är den sjukdom som skördar flest liv i Sverige. Hjärt-Lungfonden är det största enskilda finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige och delade förra året ut 154 miljoner kronor till forskning. I Hjärt-Lungfondens uppdrag ingår också att informera om hjärtsjukdom.

Enkätundersökningen genomfördes av pr-byrån Westander den 21 maj-10 juni. 285 riksdagskandidater på valbar plats besvarade följande fråga: ”Skulle du kunna tänka dig att i riksdagen arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom?” 21 procent svarade ”Ja, som en prioriterad fråga”, 53 procent svarade ”Ja, men inte som en prioriterad fråga”, en procent svarade ”Nej” och 17 procent svarade ”Tveksam/vet ej/vill ej svara”.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument