Skip to main content

Julklappen som räddar liv: Bliwa Livförsäkring stödjer den svenska hjärtforskningen

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 08:35 CET

Bliwa livförsäkring skänker 20 000 kronor i julgåva till Hjärt-Lungfonden genom att köpa forskartid till sina kunder. Med sin gåva har Bliwa Livförsäkring finansierat cirka 33 timmars forskartid kring hjärtinfarkt.

– Att ge bort forskartid ligger helt i linje med vår satsning på att hjärtsäkra våra kunders arbetsplatser. Förutom julklappen erbjuder vi våra kunder hjärtstartare och utbildning i hjärt- lungräddning. Dessutom stödjer vi Hjärt-Lungfondens forskning kring hjärt-kärlsjukdom. Nu i jul har vi valt att särskilt stödja forskning kring hjärtinfarkt, säger Kristina Åkerstrand, vd på Bliwa Livförsäkring.

Hjärt-kärlsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Mer än en miljon svenskar, 12 procent av befolkningen, lider av hjärt-kärlsjukdom. Hjärtforskningen gör ständiga framsteg, men mer resurser krävs för att hålla den takt som är nödvändig. Hjärt-Lungfonden, som bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige, kan bara dela ut drygt en tiondel av det forskarna verkligen behöver.

– Utan gåvor från Bliwa Livförsäkring och andra skulle forskningen inte vara möjlig. Att ge bort forskartid i julgåva är en investering i människors hälsa och livskvalitet och ett bidrag till att besegra vår tids största folksjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Bliwa Livförsäkring och Hjärt-Lungfonden uppmanar andra företag och organisationer att också bidra till hjärtforskningen genom att ge forskartid i julgåva. Varje kvart kostar 150 kronor och på Hjärt-Lungfondens hemsida väljer man själv hur många kvartar man vill bidra med. Där väljer man också vilken forskning man vill stödja, till exempel forskning kring hjärtinfarkt, kvinnors hjärtan eller barnhjärtan. Den som köper en julgåva får ett digitalt julkort att skicka som hälsning, en banner till hemsidan, diplom samt möjlighet att använda en speciell mejlsignatur. Naturligtvis kan också privatpersoner köpa forskartid som julgåva.


Länk till hemsidan: www.hjart-lungfonden.se/jul
Fakta: Om hjärtforskning i Sverige (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Kristina Åkerstrand, VD Bliwa Livförsäkring, 08-696 22 13, kristina.akerstrand@bliwa.se

Fakta

Om hjärtforskning i Sverige


- Hjärt-Lungfonden är den största finansiären i Sverige av den oberoende forskningen kring områdena hjärta, kärl och lungor. Fonden finansierar löpande fler än 200 forskningsprojekt.

- Hjärt-Lungfonden delade förra året ut 154 miljoner kronor till forskningen. Det räckte bara till en dryg tiondel av den summa som forskarna sökte.

- Hjärt-Lungfondens forskningsstöd är helt beroende av gåvor och testamenten från företag och privatpersoner.

- Pacemakern, bypassoperationer och ballongvidgning är några exempel på hur resultatet av intensiv forskning bidrar till nya effektiva metoder som får fler att överleva.

- Bara under det senaste året har nya genombrott gjorts. Forskare har exempelvis funnit att hjärtceller nybildas under hela livet, en upptäckt som genom ytterligare forskning kan innebära att man i framtiden kan ersätta döda celler – något som skulle ge hjärtsviktspatienter en helt ny livskvalitet.

- På Hjärt-Lungfonden.se kan företag och privatpersoner köpa forskartid som julgåva, och bidra till den livsviktiga forskningen kring hjärtsjukdomar.

Bifogade filer

PDF-dokument