Skip to main content

Kortare insatstider kan rädda liv: Låt räddningstjänsten ingripa vid plötsligt hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 08:11 CEST

I 26 procent av landets kommuner rycker inte räddningstjänsten ut vid akuta sjukvårdslarm i väntan på att ambulansen ska nå fram, så kallade IVPA-insatser, trots att det kan rädda liv. Det framgår av en sammanställning från Hjärt-Lungfonden baserad på ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid plötsligt hjärtstopp är insatser under de första minuterna helt avgörande för att rädda liv. Genom samverkan mellan räddningstjänst och ambulans kan insatstiderna kortas och fler liv räddas. I 76 av landets 290 kommuner, motsvarande 26 procent, utför räddningstjänsten trots det inga insatser i väntan på ambulans, så kallade IVPA-insatser.

– För den som drabbats av plötsligt hjärtstopp ökar risken att dö med 10 procent för varje minut. Om brandkåren kan rycka ut för att påbörja livräddning i väntan på ambulans kan det rädda liv. Det kan ske genom IVPA-insatser eller ännu hellre genom samlarm, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

IVPA betyder I Väntan På Ambulans och innebär i regel att kommun och landsting har ett avtal om att kommunens räddningstjänst ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS Alarm bedömer att det tar lång tid för ambulansen att nå fram. Samlarm innebär att ambulans och räddningstjänst larmas samtidigt. Den som först når fram till den drabbade påbörjar livräddningen.

– Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, men i dag överlever bara 300 av dem. Studier har visat att samverkan mellan räddningstjänst och ambulans kan fördubbla överlevnaden, säger Leif Svensson, docent i kardiologi vid Södersjukhuset i Stockholm.

Under september driver Hjärt-Lungfonden en kampanj för att samla in pengar till dels forskning kring plötsligt hjärtstopp, dels inköp av 100 hjärtstartare. Hjärt-Lungfondens mål är att på tio års sikt rädda 1 200 liv varje år med hjälp av forskning kring plötsligt hjärtstopp, fler hjärtstartare och en ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Räddningstjänsten i kommunerna har fått svara på frågan ”Utför personal, på uppdrag av kommunen, akuta hälso- sjukvårdsuppgifter (IVPA) inom landstingets ansvarsområde?” Statistiken är insamlad av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och avser 2009.

Länk:
Lista över IVPA-insatser i Sveriges kommuner (i excelformat)
Länk: Hjärt-lungräddning i fem steg
Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp

Bilaga: Fakta om plötsligt hjärtstopp (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Bilaga


Fakta om plötsligt hjärtstopp


Tre procent överlever.
Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I dag överlever bara 300 av dem.

Hjärtat stannar.
Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning stannar. Ofta sker det helt utan förvarning. Den som drabbas blir medvetslös inom 10-20 sekunder, slutar andas och saknar livstecken.

Varje minut räknas. Insatser under de första minuterna är livsviktiga. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Vem som helst kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon. Den är enkel att använda och det krävs inga förkunskaper.

Fyra av tio kan ingripa.
Bara 44 procent av svenskarna tycker sig ha tillräckliga kunskaper i hjärt-lungräddning för att kunna ingripa i ett akut läge. 28 procent kan överhuvudtaget inte utföra hjärt-lungräddning. Det visade en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden lät genomföra 2009.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man vet fortfarande för lite om orsakerna och om varför vissa drabbas. Mer forskning behövs.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

IVPA betyder I Väntan På Ambulans. Det innebär i regel att kommun och landsting har ett avtal om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm när SOS Alarm bedömer att det tar lång tid för ambulansen att nå fram.

---

Man kan stödja insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”hjärtstopp” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp. Det går också att ge en gåva på telefon 0200-89 19 00.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se