Skip to main content

Kraftig ökning av hjärtsvikt bland unga

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 08:36 CET

Antalet 18–34-åringar som lider av hjärtsvikt har ökat med 50 procent på 20 år. Det visar ny, svensk forskning som stöds av Hjärt-Lungfonden. Hjärtsvikt kräver livslång behandling och hälften som drabbas dör inom fem år. 

 – Det är oroande att fler unga drabbas av hjärtsvikt och vi behöver forska mer om orsakerna till det. Med hjälp av forskarnas resultat kan behandlingen förbättras så att fler med hjärtsvikt överlever och kan leva ett normalt liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare i Hjärt-Lungfonden.

 Genomsnittsåldern för dem som drabbas av hjärtsvikt är 75 år, men nu ökar hjärtsvikt bland unga vuxna i Sverige. Bland 18–34-åringarna har hjärtsvikt ökat med 50 procent mellan 1987 och 2006, visar forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som fått stöd av Hjärt-Lungfonden.I åldersgruppen 35–44 år var ökningen 43 procent under samma period.

Bland äldre är tidigare hjärtinfarkt och högt blodtryck vanliga orsaker till hjärtsvikt. I de yngre åldersgrupperna finns i stället ofta medfödda hjärtfel och olika former av hjärtmuskelsjukdomar i bakgrunden.


 – Det krävs mer forskning för att vi ska lyckas minska antalet unga med hjärtsvikt. I vårt forskningsprojekt försöker vi ta reda på varför fler unga drabbas. Vi studerar också sambanden mellan hjärtsvikt och andningsuppehåll i sömnen, säger Maria Schaufelberger, docent vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.


 Cirka 200 000 svenskar lider av hjärtsvikt. Sjukdomen är allvarlig och kräver behandling livet ut. Många av de som drabbas får symptom som andnöd och hjärtklappning, vilket kan göra det svårt att klara vardagliga sysslor. Trots att behandlingen av hjärtsvikt har blivit bättre är dödligheten cirka 50 procent inom fem år efter diagnos.


 Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen inom tio år ska ha utvecklat ny behandling som ökar överlevnaden och gör att personer med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Ålenius Mathson, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 30, anna.alenius@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
 - Maria Schaufelberger, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra Göteborg

Så bidrar man till forskningen:

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen
- Starta en egen insamling
- Swisha till nummer 123 90 91 92 7

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Fakta om hjärtsvikt:
- 200 000 svenskar lider av hjärtsvikt.
- Dödligheten inom fem år efter diagnos är cirka 50 procent.
- Troligen har ytterligare 200 000 personer nedsatt pumpförmåga i hjärtat utan att ha symtom på hjärtsvikt.
- Högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, diabetes och gifter, t ex alkohol i hög dos ökar risken för hjärtsvikt.
- Vanliga symptom på hjärtsvikt är andfåddhet, nattlig hosta, trötthet, svullna fotleder och ben, snabbare puls och blåaktig färg på läppar och naglar.
 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se