Skip to main content

Kraftig ökning av kvinnor som dör i KOL

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 08:24 CEST

Andelen kvinnor som dör i sjukdomen KOL i Sverige har ökat med 74 procent sedan 1997. Bland män är läget i stort sett oförändrat under samma period. Det visar Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012.

− Kvinnor drabbas hårdare av KOL än män. De insjuknar tidigare i livet, behöver mer vård och dör oftare av sjukdomen. Får inte forskningen mer resurser för att bekämpa sjukdomen kommer dödligheten att fortsätta öka, säger professor Kjell Larsson, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

I dag dör fler kvinnor än män i sviterna av KOL. Från 1997 till 2011 har antalet kvinnor som dör i sjukdomen ökat från 17,28 till 30,06 per 100 000 invånare – en ökning med 74 procent. Under samma tid har andelen män som dör i KOL minskat med 0,4 procent, från 26,38 till 26,27 per 100 000 invånare. Det visar Hjärt-Lungfondens sammanställning baserad på ny statistik från Socialstyrelsen, som publiceras i Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012.

− KOL är den enda av de stora folksjukdomarna i vilken dödligheten ökar. För att kunna vända utvecklingen krävs mer forskning och att vården blir bättre på att upptäcka sjukdomen i tid, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Minst en halv miljon svenskar är drabbade, men de allra flesta vet inte om det. Bara var femte har fått diagnos. KOL upptäcks genom att lungkapaciteten mäts med så kallad spirometri, ett test som går att göra på nästan alla vårdcentraler. En tidig diagnos ger goda möjligheter att bromsa sjukdomen.

Under juli och augusti uppmärksammar Hjärt-Lungfonden KOL genom att informera om sjukdomen och samla in pengar för att finansiera forskningsprojekt kring KOL. Hjärt-Lungfonden vill på sikt halvera antalet dödsfall i sjukdomen.

- Hjärt-Lungfondens rapport: KOL-rapporten

- Pressbilder: Spirometri och Grafik/illustration om KOL


För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Fakta om KOL

- KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar. KOL går inte att bota.

- Var tjugonde svensk, eller minst en halv miljon personer, lever med KOL.

- Bara var femte har fått diagnos. Det innebär att minst 400 000 invånare i Sverige lever med KOL utan att veta om det.

- KOL är en dödlig sjukdom. Årligen dör över 2 500 personer av KOL i Sverige, och antalet ökar.

- Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp på sikt halvera antalet som dör i KOL.

- Hjärt-Lungfonden samlar under juli och augusti in pengar som är vikta till forskning kring KOL.

- Under 2011 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 36,5 miljoner kronor.


Så bidrar man till forskningen:
- Bli månadsgivare på www.hjart-lungfonden.se

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”KOL”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a LUNGA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

- Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:
- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp
- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument