Skip to main content

Kunglig glans när tbc-forskare fick nio miljoner till jakt på nytt vaccin

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 08:57 CET

Hjärt-Lungfonden och Konung Oscar II:s Jubileumsfond satsar nio miljoner kronor på forskning för att hitta ett nytt vaccin mot tuberkulos. Vid en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm på tisdagen träffade Kungen de två forskare som får dela på summan, professor Olle Stendahl och professor Markus Maeurer.

Förra året upptäcktes 554 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en ökning för femte året i rad, enligt statistik från Smittskyddsinstitutet. Hjärt-Lungfonden och Konung Oscar II:s Jubileumsfond satsar därför tillsammans nio miljoner kronor på forskning kring tuberkulos.

- Tuberkulos finns i dag i en form som befintliga läkemedel inte alltid rår på. Därför gör vi den här storsatsningen på forskning och hoppas att på sikt få fram ett nytt vaccin mot sjukdomen, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Professor Olle Stendahl med medarbetare vid Hälsouniversitet i Linköping får 4, 5 miljoner kronor för forskning i Sverige och Etiopien, med målet att hitta förebyggande behandlingar mot tbc. Forskarna studerar bland annat kroppens infektionsförsvar mot tuberkelbakterien.

Professor Markus Maeurer vid Karolinska Institutet i Solna får 4, 5 miljoner kronor för forskning kring ett nytt tbc-vaccin som kan ersätta det nuvarande BCG-vaccinet, som inte längre ger ett tillräckligt effektivt skydd mot tbc.

Vid en ceremoni på Kungliga slottet i Stockholm fick forskarna ta emot diplom av Kungen. Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Staffan Josephson berättade om Hjärt-Lungfondens mångåriga arbete för att bekämpa tuberkulos och forskarna presenterade sin forskning.


Foto: Professor Olle Stendahl och professor Markus Maeurer på Stockholms slott. Tillsammans får forskarna nio miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden och Oscar II:s Jubileumsfond för att hitta nya förebyggande behandlingar mot tuberkulos. Foto: Anna Molander.

Fakta om tuberkulos
Korta fakta om tuberkulos, se nedan.

Här hittar du Hjärt-Lungfondens temaskrift om tuberkulos.

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Korta fakta om tuberkulos

  • Smittsam infektionssjukdom. Tuberkulos, eller tbc, är den mest spridda smittsamma infektionssjukdomen i världen och skördar miljontals liv varje år.
  • 554 fall i Sverige. I Sverige var tuberkulosen så gott som försvunnen i flera decennier, men på senare år har förekomsten ökat något. Förra året upptäcktes 554 nya fall av tuberkulos i landet.
  • En bakterie. Tuberkulos orsakas av en bakterie, Mycobakterium tuberculosis. Sambandet mellan bakterien och sjukdomen fastställdes 1882 och Robert Koch fick senare Nobelpriset i medicin för upptäckten.
  • Smittar via andningsvägarna. Tbc sprids lättast när personer med obehandlad lung-tbc hostar eller nyser. Bara en av tio som smittas utvecklar tbc.
  • Behandlas med antibiotika. Tbc behandlas framför allt med antibiotika. Två eller fler läkemedel kombineras och medicineringen är ofta långvarig.
  • Vaccination i riskgrupper. Fram till 1975 vaccinerades de flesta nyfödda barn i Sverige med BCG-vaccin mot tuberkulos. I dag erbjuds vaccination i stället till barn och ungdomar som löper ökad risk att drabbas, till exempel om de bor tillsammans med någon som har eller har haft tbc.
  • Stödjer medicinsk forskning. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 med målet att bekämpa tuberkulos som folksjukdom. I dag är målet att besegra både hjärt- och lungsjukdomar. Konung Oscar II:s Jubileumsfond stödjer medicinsk forskning kring andningsorganens sjukdomar.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. http://www.hjart-lungfonden.se/