Skip to main content

Kvalitetsindex i Hjärtrapporten 2014: Stora skillnader i hjärtvård mellan landets sjukhus

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:15 CEST

Det är stora skillnader i svensk hjärtvård beroende på var i landet man bor. Med några få dagar kvar till valet presenterar Hjärt-Lungfonden årets kvalitetsindex i samarbete med kvalitetsregistret Swedeheart. Poängen varierar kraftigt från 1,0 till 8,5 poäng. Kvalitetsindex ingår i Hjärtrapporten 2014 som Hjärt-Lungfonden ger ut för åttonde året i rad.

– Den akuta hjärtsjukvården i Sverige är mycket bra, men eftervården behöver bli bättre. Samtidigt är skillnaderna mellan sjukhusen alldeles för stora. Våra politiker behöver ta större ansvar för att alla som lever med hjärt-kärlsjukdom ska få bästa möjliga vård, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Kvalitetsregistret Swedeheart har tagit fram indexet som presenteras i Hjärtrapporten 2014. Kvalitetsindexet bygger på uppgifter som landets sjukhus själva skickar in och speglar all vård vid hjärtinfarkt, från det akuta omhändertagandet till eftervården för att förebygga nya hjärtinfarkter. Indexet mäter också hur bra sjukhusen är på att rapportera in sina resultat till kvalitetsregistret.

– 1,4 miljoner svenskar lider av hjärt-kärlsjukdom. För att ännu fler hjärtpatienter ska få högkvalitativ vård krävs fortsatt forskning och att resultaten omsätts i praktiken, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Sedan kvalitetsregistret Swedeheart började sammanställa ett kvalitetsindex 2005 har de svenska sjukhusen stadigt förbättrat sina resultat. 2013 förbättrade 37 sjukhus sina poäng medan 20 sjukhus har fått lägre poäng.

Några resultat från Swedehearts kvalitetsindex:
- Resultatet i kvalitetsindex varierar stort mellan landets sjukhus.
- Eftervården har genomgått en klar förbättring, men trots det når bara 12 procent av patienterna målen för eftervården efter ett år.
- De sjukhus som har förbättrat sig mest sedan förra året är Närsjukhuset i Köping som ökat med 4 poäng till 7,5 poäng av 11 möjliga och Västerviks sjukhus som ökat med 3,5 poäng till 8,5 poäng.
- Västerviks sjukhus får högst poäng i landet, 8,5 av 11 möjliga. Västervik är också det sjukhus i landet som har förbättrat eftervården allra mest.
- Sämst resultat har Gällivare sjukhus som försämrat sin poäng med 1 och nu endast får 1 poäng av 11 möjliga.

Kvalitetsindexet omfattar totalt elva indikatorer. Fem av dem belyser det akuta omhändertagandet. Fyra indikatorer rör patienternas hälsa ett år efter hjärtinfarkten. Ytterligare två indikatorer mäter hur stor andel av patienterna som rapporteras in till kvalitetsregistren. Sjukhus med minst tio patienter i målgruppen kan få 0, ½ eller 1 poäng per indikator.

Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en unik helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten syftar till att ge en ökad kunskapsnivå i samhället och att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids största folksjukdom – hjärt-kärlsjukdom. Sidorna 22–24 i Hjärtrapporten 2014 handlar om kvalitetsindexet som tas fram av kvalitetsregistret Swedeheart.

Bilaga:
- Kvalitetsindex – sjukhusens resultat 2013 och 2012

Länkar:
- Beskrivning av kvalitetsindex
- Hjärtrapporten 2014
- Sammanfattning av Hjärtrapporten 2014
- Swedeheart

Pressbilder:
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 42, eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Bli jubileumsgivare på www.hjart-lungfonden.se/jubileum
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

Tabell: Sjukhusens totalpoäng i kvalitetsindexet 2013 och 2012
Sjukhusets namn Län Total poäng Förändring 2012−2013 (av 11 möjliga) 2013 2012
Observera att tabellerna är lättare att läsa i bifogade filer, word eller pdf.
Västerviks sjukhus Kalmar län 8,5 5 +3,5
Nyköpings lasarett Sörmland 8 5 +3
Centrallasarettet i Västerås Västmanland 7,5 5,5 +2
Närsjukhuset Köping Västmanland 7,5 3,5 +4
Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm Stockholms län 7 6,5 +0,5
Hässleholms sjukhus Skåne 7 4,5 +2,5
Universitetssjukhuset i Linköping Östergötland 7 4,5 +2,5
Norrtälje sjukhus Stockholms län 6,5 8 -1,5
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm Sörmland 6,5 7 -0,5
Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm Stockholms län 6,5 6,5 0
Danderyds sjukhus Stockholms län 6,5 6 +0,5
Piteå älvdals sjukhus Norrbotten 6,5 6 +0,5
Värnamo sjukhus Jönköpings län 6,5 6 +0,5
Centralsjukhuset i Kristianstad Skåne 6,5 5,5 +1
Norrlands universitetssjukhus i Umeå Västerbotten 6,5 5 +1,5
Centrallasarettet i Växjö Kronoberg 6,5 4,5 +2
Ljungby lasarett Kronoberg 6 7 -1
Höglandssjukhuset i Eksjö Jönköpings län 6 6 0
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping Jönköpings län 6 6 0
Gävle sjukhus Gävleborgs län 6 5,5 +0,5
Oskarshamns sjukhus Kalmar län 6 5 +1
Skånes universitetssjukhus Skåne 6 4,5 +1,5
SU Mölndals sjukhus Västra Götaland 6 4,5 +1,5
Visby lasarett Gotland 6 4,5 +1,5
Östra sjukhuset i Göteborg Västra Götaland 6 4 +2
Hallands sjukhus Varberg Halland 5,5 6,5 -1
Alingsås lasarett Västra Götaland 5,5 6 -0,5
Sjukhuset i Lidköping Västra Götaland 5,5 5,5 0
Hudiksvalls sjukhus Gävleborgs län 5,5 5 +0,5
Mora lasarett Dalarna 5,5 5 +0,5
Sjukhuset i Arvika Värmland 5,5 4,5 +1
Helsingborgs lasarett Skåne 5,5 4,5 +1
Vrinnevisjukhuset i Norrköping Östergötland 5,5 3,5 +2
Lasarettet i Motala Östergötland 5 6,5 -1,5
Mälarsjukhuset Eskilstuna Sörmland 5 6 -1
Centralsjukhuset i Karlstad Värmland 5 6 -1
Bollnäs sjukhus Gävleborgs län 5 5,5 -0,5
Sjukhuset i Torsby Värmland 5 5,5 -0,5
Lasarettet Trelleborg Skåne 5 5,5 -0,5
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg Västra Götaland 5 5 0
Södersjukhuset i Stockholm Stockholms län 5 5 0
Sunderby sjukhus i Luleå Norrbotten 5 5 0
Örnsköldsviks sjukhus Västernorrland 5 5 0
Kalix sjukhus Norrbotten 5 4,5 +0,5
Länssjukhuset i Kalmar Kalmar län 5 4,5 +0,5
Ängelholms sjukhus Skåne 5 4,5 +0,5
Kärnsjukhuset i Skövde Västra Götaland 5 3,5 +1,5
Akademiska sjukhuset i Uppsala Uppsala län 4,5 5,5 -1
Blekingesjukhuset i Karlskrona Blekinge 4,5 5 -0,5
Sollefteå sjukhus Västernorrland 4,5 4 +0,5
Falu lasarett Dalarna 4,5 3,5 +1
Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan*
Västra Götaland 4,5 3 +1,5
Blekingesjukhuset i Karlshamn Blekinge 4 5,5 -1,5
Lasarettet i Enköping Uppsala län 4 5 -1
Kungälvs sjukhus* Västra Götaland 4 4 0
Östersunds sjukhus Jämtland 4 4 0
Södra Älvsborgs sjukhus i Borås* Västra Götaland 4 3,5 +0,5
Lindesbergs lasarett Örebro län 4 3 +1
Skellefteå lasarett* Västerbotten 4 3 +1
Länssjukhuset i Halmstad* Halland 3,5 4 -0,5
Södertälje sjukhus* Stockholms län 3,5 3 +0,5
Karlskoga lasarett Örebro län 3,5 1,5 +2
Lasarettet i Ystad* Skåne 3 3,5 -0,5
Lycksele lasarett* Västerbotten 3 2,5 +0,5
Universitetssjukhuset Örebro Örebro län 2,5 3,5 -1
Länssjukhuset i Sundsvall* Västernorrland 2,5 3 -0,5
Avesta lasarett* Dalarna 2,5 2,5 0
Kiruna sjukhus* Norrbotten 2,5 2,5 0
Gällivare sjukhus Norrbotten 1 2 -1

Poängen för respektive sjukhus 2012 skiljer sig marginellt åt jämfört med den poäng som redovisades i Hjärtrapporten förra året. Detta beror på justeringar av gränsvärden och urvalskriterier gjorda av Swedeheart.

* Sjukhuset får inga poäng för eftervård på grund av för få registreringar och kan därför inte få full poäng i kvalitetsindex.


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se