Skip to main content

Linköpingsforskare får 12 miljoner av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:28 CET

Linköpingsforskare får 12 miljoner av Hjärt-Lungfonden 2009-12-15

Sju forskare i Linköping får 12 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden för att hitta metoder och behandlingar som kan hjälpa människor som är hjärt- eller lungsjuka. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 153 miljoner kronor till forskare över hela landet.

Hjärt-Lungfonden kan tack vare framgångsrik insamling under året nu dela ut 153 miljoner kronor till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med förra året. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och KOL.

De forskare i Linköping som nu får dela på 12 miljoner kronor är professor Olle Stendahl, Hälsouniversitetet/Linköpings universitet, professor Fredrik Elinder, Linköpings universitet, professor Toste Länne, Linköpings universitetssjukhus, docent Jan Engvall, Linköpings universitet/Linköpings universitetssjukhus, docent Lena Jonasson, Hälsouniversitetet/Linköpings universitetssjukhus, professor Eva Nylander, Linköpings universitet/Linköpings universitetssjukhus samt med dr Anders Broström, Linköpings universitet/Linköpings universitetssjukhus.

– Forskarna försöker hela tiden hitta nya metoder för att förebygga och behandla de här svåra sjukdomarna och forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden ökar avsevärt chanserna att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än en miljard kronor i forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna: Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se