Skip to main content

Nio av tio sjukhus har förbättrat sin hjärtsjukvård

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 11:13 CEST

60 av 71 sjukhus har förbättrat sin hjärtsjukvård sedan 2007. Störst förbättring av alla sjukhus i Sverige står sjukhuset i värmländska Torsby för. Men fortfarande varierar kvaliteten på hjärtsjukvården mellan landets sjukhus. Det framgår av det kvalitetsindex för hjärtvården som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag.

Tack vare forskning och bättre vård överlever i dag allt fler som drabbas av hjärtinfarkt, men kvaliteten på den akuta hjärtsjukvården varierar mellan landets olika sjukhus. Indexet, som mäter hur väl sjukhusen följer Socialstyrelsens riktlinjer, visar att hela 60 av 71 sjukhus har förbättrat sin hjärtsjukvård mellan 2007 och 2009. Fyra sjukhus har oförändrat resultat jämfört med 2007 och sju sjukhus har försämrat sina resultat i kvalitetsindex.

– Det är positivt att så många sjukhus har förbättrat sin hjärtvård. Den kraftiga förbättring som sjukhuset i Torsby har åstadkommit visar att det går att förbättra hjärtvården. Om alla sjukhus följde de nationella riktlinjerna i ännu högre grad skulle hjärtvården bli mer jämlik över landet, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Sjukhuset i Torsby i Värmland har förbättrat sitt resultat mest i landet, från 2,5 poäng år 2007 till 8,0 poäng år 2009. S:t Görans sjukhus i Stockholm har landets högsta resultat med 8,5 av 9,0 möjliga poäng.

– Sverige har en bra hjärtsjukvård. Det är svårt att mäta kvalitet och vi ska vara försiktiga när vi tolkar siffrorna, men undersökningen tyder ändå på att många sjukhus behöver bli ännu bättre. Att följa de nationella riktlinjerna är viktigt. För att ytterligare förbättra metoderna inom vården behövs det mer forskning kring både diagnostik och behandling, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Kvalitetsindex sammanställs årligen av de svenska hjärt-kärlregistren, Swedeheart, och baseras på nio åtgärder som rekommenderas med hög prioritet i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Varje sjukhus kan få mellan 0 och 9 poäng.

Mer om kvalitetsindex och hjärtinfarktvårdens kvalitet återfinns i Hjärtrapporten 2010 som lanseras i oktober. Hjärtrapporten är Hjärt-Lungfondens årliga sammanställning av hjärt-kärlläget i Sverige.

Länk: Rankningen av hjärtvården i excelformat
Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se