Skip to main content

Ny forskning: Blockering av inflammatoriskt protein kan minska skadorna efter hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2019 10:27 CEST

Alexandru Schiopu, docent vid Lunds universitet och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus

Andelen dödsfall efter hjärtinfarkt har trots adekvat behandling inte minskat under de senaste åren, visar en svensk registeranalys. Nu visar forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden att man genom att blockera ett protein under den inflammatoriska processen kan minska hjärtskadan efter en infarkt. På sikt kan fyndet leda till en helt ny typ av behandling som kan förbättra prognosen.

– I dag finns ingen behandling som riktas direkt mot den inflammatoriska processen vid en hjärtinfarkt. Genom att dämpa denna skadliga process hoppas vi kunna minska skadorna i hjärtmuskeln som uppstår till följd av hjärtinfarkt och som leder till hjärtsvikt, säger Alexandru Schiopu, docent vid Lunds universitet och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus.

Vid hjärtinfarkt brister ett plack i ett av hjärtats kranskärl. Då bildas en blodpropp som täpper igen kärlet och ger upphov till syrebrist, vilket i sin tur leder till hjärtmuskelskada och inflammation. Med hjälp av en experimentell molekyl har Alexandru Schiopu och hans forskarteam blockerat proteinet S100A9 som är delaktigt i att starta denna inflammation. På det sättet har man lyckats minska inflammationen i hjärtmuskeln och förbättra hjärtfunktionen i en experimentell modell av hjärtinfarkt.

På sikt hoppas Alexandru Schiopu och hans forskarteam kunna lägga grunden till en helt ny behandling av hjärtinfarkt.

– Den omfattande registerforskning vi har i Sverige visar att överlevnaden efter hjärtinfarkt inte har förbättrats på närmare tio år. Alexandru Schiopus forskning kan bidra till att förbättra hjärtfunktionen och prognosen efter en hjärtinfarkt. Tack vare frivilliga gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden bidra till att finansiera all denna forskning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nästa steg för forskarna är att bestämma dos och behandlingslängd för att uppnå bäst effekt. Själva mekanismen behöver också studeras ytterligare för att få bättre kunskap om varför blockeringen av proteinet har denna effekt.

Artikeln, Inhibition of pro-inflammatory myeloid cell responses by short-term S100A9 blockade improves cardiac function after myocardial infarction, publicerades i European Heart Journal den 10 juli 2019.

Bilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Alexandru Schiopu, docent vid Lunds universitet och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus

För mer information, kontakta gärna:

Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta: Fem vanliga symptom vid hjärtinfarkt*(Källa: Hjärt-Lungfonden)1. Tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet.
2. Smärta som strålar ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg.
3. Stark trötthet och orkeslöshet.
4. Illamående, kallsvett och yrsel.
5. Andnöd och ångest.
*Symptomen vid hjärtinfarkt kan vara väldigt olika hos olika individer, inte minst mellan män och kvinnor. Ovanstående symptom är dock de allra vanligaste.

Fakta om hjärtinfarkt
(Källa: Hjärt-Lungfonden)
Hjärtinfarkt är:
När en blodpropp bildas i något av hjärtats kranskärl och orsakar akut syrebrist i hjärtat.
Drabbade och döda: Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Under 2017, som är den senaste siffran, drabbades cirka 25 300 svenskar av hjärtinfarkt, varav 5 884 personer dog.
Hjärt-Lungfondens mål: Att halvera antalet drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.
Forskningsframgångar: Tack vare forskningsbaserade behandlingar och livsstilsråd ökade överlevnaden i hjärtinfarkt kraftigt under många år.
Behandling: Akut ballongvidgning (PCI) är den vanligaste metoden vid akutbehandling av hjärtinfarkt. Propplösande medicin (trombolys) förekommer också. Andra behandlingar är blodfettsänkande statiner och blodtryckssänkande ACE-hämmare.


Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss påFacebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se