Skip to main content

Ny forskning visar: Övervikt hos barn riskfaktor för nedsatt lungfunktion

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 08:23 CEST

Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet

Barn som är överviktiga löper större risk för att drabbas av nedsatt lungfunktion i tonåren – det visar en ny studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. I dag lever 800 000 svenskar med astma – nu hoppas forskarna att upptäckten kan bidra till att minska antalet personer som utvecklar sjukdomen.


– Vår forskning tyder på att övervikt hos barn påverkar lungorna i större utsträckning än vad man tidigare kunnat visa, och att det sannolikt är en riskfaktor för astma. Vi ser störst påverkan på lungfunktionen hos de barn som var överviktiga vid både 8 och 16 års ålder, medan ingen tydlig påverkan sågs hos barn som nått normalvikt vid 16 års ålder. Det tyder på att förloppet är reversibelt och att behandling av övervikt kan vara ett sätt att mildra eller förhindra astma, säger Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet.

Tidigare studier har konstaterat en koppling mellan BMI och funktionen i de centrala luftvägarna. Den nya studien visar att övervikt hos barn även påverkar de perifera luftvägarna, som utgör hela 90 procent av lungornas volym. De barn som var överviktiga i 8-årsåldern löpte en ökad risk för nedsatt lungfunktion som 16-åringar.


Studien, som publicerats i den lungmedicinska tidskriften Thorax, är baserad på det stora Bamseprojektet som har stöd av Hjärt-Lungfonden. Forskarna har analyserat data om 2 889 barn vid 8 respektive 16 års ålder. Nästa steg är att studera de mekanismer som ligger bakom sambandet. I dag lider 800 000 svenskar av astma, och upp till var tionde barn i skolåldern beräknas vara drabbat. – Sandra Ekströms studie leder förhoppningsvis till nya råd för att förebygga och mildra astma. Upptäckten kan få stor betydelse för att minska lidandet och förbättra livskvaliteten hos barn med nedsatt lungfunktion, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Hjärt-Lungfonden stöder löpande flera utvalda forskningsprojekt om astma, med målet att utveckla nya behandlingar, ta fram bättre livsstilsråd samt öka kunskapen om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder. Under 2017 kunde Hjärt-Lungfonden dela ut rekordbeloppet 344 miljoner kronor till forskning om hjärt-lungsjukdom.

Pressbilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Sandra Ekström, forskare i miljömedicinsk epidemiologi, Karolinska institutet
 

Artikelns titel: - Body mass index status and peripheral airway obstruction in school-age children: a population-based cohort study

För mer information, kontakta gärna:

Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Fem vanliga symptom på astma (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- Återkommande perioder av hosta.- Väsande och pipande andning.
- Tryckkänsla över bröstet.
- Andnöd.
- Ångest i samband med anfallen.

Fakta om astma (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Astma är: En sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.

Drabbade och döda: Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma. Cirka 50 000 av dem har svår astma, vilket innebär stora problem i vardagen. År 2016 hade 151 personer i Sverige astma som dödsorsak. 106 var kvinnor och 45 män.

Hjärt-Lungfondens mål: Att inom tio år öka förståelsen för hur olika typer av astma uppkommer, förbättrat diagnostiken samt hitta en individuell och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten hos de drabbade. 

Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Nya behandlingar har utvecklats och dödligheten i astma har minskat under de senaste 15 åren.


 Forskningens utmaningar: Att identifiera markörer för astma, utveckla nya och effektivare behandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att ta fram livsstilsråd för astmasjuka.Mer information om astma hittar du här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete:
www.hjart-lungfonden.se/leva


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se