Skip to main content

Ny metod för KOL-diagnos kan rädda liv

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 08:30 CEST

Ett forskningsprojekt finansierat av Hjärt-Lungfonden banar väg för ett helt nytt sätt att diagnostisera den dödliga lungsjukdomen KOL med hjälp av biomarkörer. Tidigare och bättre diagnoser av KOL skulle kunna rädda många liv och minska lidandet bland de som drabbas av denna växande folksjukdom.

– Det övergripande målet med vår forskning är att få tidigare och mer precisa diagnoser av KOL. Då skulle vården kunna sätta in rätt slags behandling i god tid för att minska lidandet och dödligheten hos de som drabbas av sjukdomen, säger Åsa Wheelock, docent i experimentell lungmedicin vid Karolinska institutet och en av forskningsledarna för projektet.

KOL är en lungsjukdom som förekommer i olika varianter, med olika sjukdomsförlopp. Målet med Åsa Wheelocks forskning är att på ett ännu tidigare stadium än idag ställa en exakt diagnos med hjälp av så kallade biomarkörer, till exempel proteiner och fettsyror. Med finansiering från Hjärt-Lungfonden har projektet nyligen lyckats hitta en grupp av 19 proteiner som är möjliga biomarkörer för en variant av KOL som främst drabbar kvinnor.

Åsa Wheelock tror att forskningen inom en tioårsperiod kommer att göra det möjligt att övergå från dagens symptombaserade diagnos till att använda biomarkörer, på samma sätt som redan har skett för diagnoser av exempelvis prostatacancer.

– Det skulle innebära en helt annan exakthet i diagnosen. Målet är att patienten ska kunna ta ett blodprov och få ett klart svar på ett ännu tidigare stadium av sjukdomen än vad som är möjligt idag. Forskningen kan också leda till nya och effektivare mediciner på sikt, säger Åsa Wheelock.

– KOL är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och i resten av världen. Bättre och tidigare diagnoser vore en nyckelfaktor för att vända den ökande dödligheten i KOL, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

- Åsa Wheelock, forskareÅsa Wheelock, forskare

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om KOL

Fakta om KOL

- KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora
folksjukdomar. KOL går inte att bota.

- Var tjugonde svensk, eller minst en halv miljon personer, lever med KOL.

- Bara var femte har fått diagnos. Det innebär att minst 400 000 personer
i Sverige lever med KOL utan att veta om det.

- KOL är en dödlig sjukdom. Årligen dör över 2 500 personer av KOL i
Sverige, och antalet ökar.

- Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp på sikt halvera antalet som dör
i KOL.

- Hjärt-Lungfonden samlar under juli och augusti in pengar som är vikta till
forskning kring KOL.

- Under 2012 beviljade Hjärt-Lungfonden stöd till lungforskning med 50,3
miljoner kronor.

Så bidrar man till forskningen:- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”KOL”- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se