Skip to main content

Ny undersökning: Var tredje ledamot har lyft hjärthälsa i riskdagen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:23 CET

Inför valet svarade 73 procent av riksdagsledamöterna att de kunde tänka sig att arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom i riksdagen. Hittills har mer än var tredje riksdagsledamot, 35 procent, tagit upp hjärthälsa i riksdagen under den pågående mandatperioden. Det visar en ny sammanställning som Hjärt-Lungfonden låtit genomföra.

– Det är glädjande att flera av riksdagsledamöterna har tagit upp hjärthälsofrågor i riksdagen. Men det finns mycket mer som politikerna kan göra för att uppmärksamma hjärthälsan, från att satsa på hjärtforskning till att förbättra vården, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I en enkätundersökning som Hjärt-Lungfonden lät genomföra inför valet 2010 uppgav hela 73 procent att de kunde tänka sig att arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom i riksdagen. Nästan var fjärde, 23 procent, svarade att de såg hjärt-kärlsjukdom som en prioriterad fråga.

Efter valet har 122 av 349 riksdagsledamöter, 35 procent, i ett relevant sammanhang nämnt hjärt-kärlsjukdom i riksdagsmotioner, interpellationer och skriftliga frågor. Det visar Hjärt-Lungfondens sammanställning genomförd den 1 november 2011.

– Hjärt-kärlsjukdom är vår största folksjukdom. För att förbättra hjärthälsan och minska antalet som dör finns det mycket som samhället kan göra. Vi hoppas nu att engagemanget för hjärt-kärlsjukdom ökar ytterligare i riksdagen, säger Staffan Josephson.

Över en miljon svenskar lider av en hjärt-kärlsjukdom. Det är också den vanligaste dödsorsaken med 40 procent av alla dödsfall i Sverige. Hjärt-Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige och delade förra året ut 160 miljoner kronor till forskning. I Hjärt-Lungfondens uppdrag ingår också att informera om hjärtsjukdom.

Hjärt-Lungfonden har med hjälp av sökorden stroke / hjärtinfarkt / hjärtsjukdom / kärlsjukdom / hjärt-kärlsjukdom låtit sammanställa samtliga motioner, interpellationer och skriftliga frågor som tar upp hjärt-kärlsjukdom under pågående mandatperiod. Sökningen genomfördes den 1 november 2011.

Enkätundersökningen som det refereras till genomfördes i maj-juni 2010. 166 av nu sittande riksdagsledamöter besvarade följande fråga: ”Skulle du kunna tänka dig att i riksdagen arbeta för att uppmärksamma hjärt-kärlsjukdom?” 23 procent svarade ”Ja, som en prioriterad fråga”, 50 procent svarade ”Ja, men inte som en prioriterad fråga”, två procent svarade ”Nej” och 25 procent svarade ”Tveksam/vet ej/vill ej svara”.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

Word-dokument