Skip to main content

Nytt expertnätverk ska förbättra barnhjärtvården

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 08:01 CET

På måndag startar insamlingen för att bekosta ett expertnätverk som ska knyta samman barnhjärtmottagningar över hela landet. Det är ett viktigt steg för att göra barnhjärtvården mer tillgänglig och jämlik för alla barn, oavsett var i Sverige de bor. Insamlingen är en del av Alla barnhjärtans månad som Hjärt-Lungfonden driver under februari.

Varje år föds tusen barn med hjärtfel. Under uppväxten behöver många av dem uppsöka vård och ibland genomgå operationer. I dag är den avancerade barnhjärtvården koncentrerad till universitetsklinikerna i Lund, Göteborg, Stockholm/Uppsala och Umeå, men hjärtebarn föds och lever i alla delar av landet.

– Ett nätverk som knyter ihop landets barnhjärtkliniker med hjälp av bredband och videokonferensteknik har efterlysts av landets experter på barnhjärtan, men har inte prioriterats av landstingen. Under februari samlar Hjärt-Lungfonden in pengar för att finansiera ett sådant nätverk, säger Bo Lundell, överläkare och specialist i barnkardiologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Redan i höst hoppas man att barnhjärtnätet Gertrud kan finnas på plats för att läkarna lättare ska kunna dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan att behöva göra tidskrävande och kostsamma resor. Det ger en jämlikare vård oavsett var i landet barn med hjärtfel bor.

– Barnhjärtnätet Gertrud gör att experterna finns på armlängds avstånd. Tillsammans med mer forskning kring barnhjärtan ökar det möjligheterna att ge barn som föds med hjärtfel och deras familjer ett bra liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I februari genomför Hjärt-Lungfonden Alla barnhjärtans månad för fjärde året i rad. Målet är att samla in 10 miljoner kronor. Förutom inköp och installation av barnhjärtnätet Gertrud ska insamlingen också finansiera minst tre doktorandtjänster inom barnkardiologi.

Den som vill stödja insamlingen till barnhjärtnätet Gertrud kan sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”barnhjärtan” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/barnhjartan. Det går också att sms:a HJÄRTA till 72 900 så skänks 50 kronor till forskningen.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift ”Barns hjärtfel”
Bilaga: Fakta om barn och hjärtsjukdom, Fakta om Barnhjärtnätet Gertrud, Hela listan över orter som ska ingå i barnhjärtnätet (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se 

 


Bilaga
Fakta om barn och hjärtsjukdom

Fokus på barnhjärtan. Hjärt-Lungfonden har utsett februari till Alla barnhjärtans månad. Då står barn med hjärtfel i fokus och fonden samlar in pengar till forskning som kan hjälpa dem till ett bättre och längre liv.

Olika typer av hjärtfel. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern sitter på fel plats.

Hjärtat stort som en valnöt. Många hjärtebarn opereras redan när de är nyfödda och hjärtat är då inte mycket större än en valnöt.

Tusen barn om året. Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar en av hundra nyfödda.

Allt fler överlever. På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent. I dag överlever mer än 95 procent.

Två specialistkliniker. Barn som föds med hjärtfel opereras på specialistkliniker i Göteborg och Lund.

Barnhjärtnät. Under 2010 finansierar Hjärt-Lungfonden uppbyggnaden av barnhjärtnätet Gertrud, ett expertnätverk som gör att läkare på sjukhus runt om i landet lättare kan ställa diagnos och besluta om rätt behandling för barn med hjärtfel. Gåvor under Alla barnhjärtans månad går också till tjänster som ska få fler unga läkare till barnhjärtforskningen.Bilaga
Fakta om barnhjärtnätet Gertrud

Knyter ihop landets barnhjärtkliniker. Barnhjärtnätet ger läkarna möjlighet att dela kunskap och erfarenheter, ställa diagnoser och besluta om bästa behandling utan att behöva resa.

Kompetens på nära håll. All medicinsk kunskap inom barnkardiologi i landet blir på ett lätt sätt tillgänglig för alla som är anslutna till systemet. Det ger en bättre patientsäkerhet.

Utvalda orter. Orterna där barnhjärtnätet ska installeras är utvalda av Svensk barnkardiologisk förening. De har bland annat tittat på teknisk support och mottagningens möjlighet och behov av att använda nätverket.

Uppkopplad dator. Barnhjärtnätet bygger på att det redan finns snabba bredband på landets sjukhus. Systemet på varje ort kommer att bestå av en dator och en större skärm. Det blir möjligt att bland annat titta på och diskutera snabbrörliga ultraljudsbilder av barns hjärtan.

Kostar fem miljoner. Hjärt-Lungfonden räknar med att hela barnhjärtnätet kostar cirka 5,5 miljoner kronor. Då ingår upphandling, inköp, installation och utbildning.

Installeras hösten 2010. Om insamlingen under Alla barnhjärtans månad inbringar de pengar som behövs räknar Hjärt-Lungfonden med att barnhjärtnätet kan vara på plats under hösten 2010.


Bilaga
Hela listan över orter som ska ingå i barnhjärtnätet

Ett tjugotal orter i hela landet kommer att kopplas samman när barnhjärtnätet Gertrud blir verklighet.

Orterna är Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Uppsala, Skövde, Stockholm (Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna och Huddinge samt Sachsska barnsjukhuset/Södersjukhuset), Umeå, Sundsvall, Visby, Västerås, Växjö, Örebro och Östersund.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927.
http://www.hjart-lungfonden.se/