Skip to main content

Örebroarna har skänkt sex kronor per person till hjärtforskningen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:30 CET

Örebroarna har skänkt sex kronor per person till hjärtforskningen

I Örebro län har invånarna hittills under 2010 skänkt 1,6 miljoner kronor, motsvarande sex kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar. Pengarna går bland annat till ett forskningsprojekt för att förstå sambandet mellan stress, inflammation och hjärt-kärlsjukdom som leds av forskaren Eva Särndahl vid Örebro universitet. Men flera andra forskningsprojekt i länet väntar fortfarande på finansiering.
 
– I dag vet vi att patienter som haft en hjärtinfarkt reagerar annorlunda på stress än friska individer. Vi vill ta reda på varför dessa onormala reaktioner uppkommer och om det går att använda den kunskapen för att förebygga eller behandla hjärtsjukdomar. Hjärt-Lungfonden har en viktig roll. Genom deras finansiering får vi möjlighet att verkligen fokusera på vår forskning, säger Eva Särndahl, docent vid Örebro universitet och huvudman i projektet vid universitetssjukhuset.

Inflammation är en bakomliggande orsak till hjärt-kärlsjukdom. Forskning har visat att en frisk person som utsätts för stress får ett ökat påslag av stresshormon, kortisol, medan en hjärtinfarktpatient i stället får ett ökat inflammatoriskt påslag. Eva Särndahls forskargrupp arbetar med att ta reda på om det förändrade kortisolmönstret grundläggs innan insjuknandet och därmed kan ses som en riskfaktor, eller om det uppkommer i samband med själva sjukdomsförloppet. Målet är att förstå sambandet mellan stress, inflammation och hjärt-kärlsjukdom och i förlängningen hitta nya sätt att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdomar.

Med 36 000 drabbade och fler än 10 000 döda varje år är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och det finns fortfarande många gåtor som forskarna behöver lösa. Hjärt-Lungfonden bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige, men pengarna räcker bara till drygt en tiondel av det forskarna verkligen behöver.

– Hjärtforskningen gör ständiga framsteg, men det krävs mer resurser för att hålla den takt som är nödvändig. Vårt mål är att genom forskning kunna halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Utan allmänhetens gåvor är det inte möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Örebro län har invånarna hittills i år skänkt drygt 1,6 miljoner kronor, motsvarande sex kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden stödjer. Men ytterligare 17 kronor per invånare skulle behövas för att finansiera samtliga forskningsprojekt i länet som ansökt om medel.

Korta fakta om Eva Särndahl
Yrke:
Docent i biomedicin och universitetslektor vid Örebro universitet, forskar vid Universitetssjukhuset i Örebro. Arbetar också med att starta upp den nya läkarutbildningen vid Örebro universitet.
Eva om sitt arbete:
”Att forska är ett fantastiskt spännande och roligt jobb! Jag tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag.”
På fritiden: Umgås med familjen, skogspromenader och tycker om sång och musik.
Foto: http://www.hjart-lungfonden.se/EvaSarndahl

Så stödjer man hjärtforskningen:
- Skänk en julgåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/jul

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen

Länk: Hjärt-Lungfondens kampanjsida om hjärtinfarkt
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt
Bilaga:
Frågor och svar om hjärtinfarkt (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Eva Särndahl, docent vid Institutionen för Klinisk Medicin, Hälsoakademin, Örebro universitet, 019-602 6653, 0707-430 897
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Bilaga

Frågor och svar om hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Hur många dör? Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 personer om dagen drabbas.

Skulle många fler kunna räddas?
Dödligheten i hjärtinfarkt sjunker, men fortfarande drabbas många i onödan. Mer forskning, förbättringar inom hjärtvården och förebyggande insatser kan rädda fler liv.

Vem drabbas? Hjärtinfarkt drabbar både kvinnor och män, men kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. Det är fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte.

Vilka är riskfaktorerna? Både livsstilsfaktorer och ärftliga anlag har betydelse. Forskning visar att faktorer som rökning, högt blodtryck, övervikt och diabetes ökar risken att drabbas väsentligt.

Vad forskar man om i dag? Ett exempel på aktuell hjärtforskning är arbetet med att kartlägga genetiska orsaker till hjärtinfarkt. Målet är att på sikt utveckla behandlingsmetoder som är anpassade efter varje enskild individ.

Vad vill Hjärt-Lungfonden göra? Hjärt-Lungfondens mål är att med forskning halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt på tio års sikt och därmed rädda drygt 5 000 liv varje år.


Bifogade filer

PDF-dokument