Skip to main content

Prins Daniel delade ut 15 miljoner för att fördubbla överlevnad i plötsligt hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 17:35 CEST

Idag har Prins Daniel delat ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Leif Svensson får årets Stora forskningsanslag för sin forskning om plötsligt hjärtstopp och bildandet av ett nationellt centrum för hjärtstopp – Center for Cardiac Arrest Science.

– Stora forskningsanslaget ger en extra skjuts att arbeta aktivt med att rädda liv. Utan anslaget skulle det ta 10 till 15 år att fördubbla överlevnaden i plötsligt hjärtstopp. Nu kan vi sätta upp realistiska forskningsmål till 2016, säger Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Endast 500 personer överlever. Professor Leif Svenssons forskning går bland annat ut på att fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.

– Leif Svenssons forskning är mycket viktig och kan bidra till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskar på ett avgörande sätt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningen består av flera delar. Leif Svensson driver utvecklingen av ett nationellt centrum för plötsligt hjärtstopp – Center for Cardiac Arrest Science. Syftet med centret är att knyta ihop hela Sverige och få sjukhus, ambulanssjukvård och larmcentraler att samarbeta mer effektivt. I centret genomförs vetenskapliga studier kring olika och nya behandlingsmetoder för att öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp.

Inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar är Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag det största i Sverige och anslaget ges till en forskare eller forskargrupp som är verksam i landet. En internationell bedömningsgrupp har granskat alla ansökningar, där framför allt originalitet och sannolik klinisk betydelse premieras.

Filmlänk:
Professor Leif Svensson berättar om sin forskning kring plötsligt hjärtstopp

Bildlänkar:
Prins Daniel delar ut Stora forskningsanslaget 2013 till professor Leif Svensson
Leif Svensson, professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm


För mer information, kontakta gärna:

Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Fakta om Stora forskningsanslaget
- Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt- och lungsjukdomar. Syftet med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde.

- Hjärt-Lungfonden började dela ut Stora forskningsanslaget 2008.

- Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut anslaget sedan 2012.

- Ansökningarna bedöms av en särskild tillsatt skandinavisk bedömningskommitté. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner konor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Fakta om plötsligt hjärtstopp
- Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I hälften av fallen startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer.

- Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

- Omedelbar hjärt-lungräddning som håller igång blodcirkulationen i kombination med hjärtstartare, är det enda sättet att rädda liv.

- Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva.

- En hjärtstartare ger, vid behov, en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

- Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp. Det behöver forskas mer kring orsakerna bakom och om varför vissa drabbas.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se