Skip to main content

Prins Daniel jobbade i labbet tillsammans med Hjärt-Lungfondens forskare vid Karolinska Institutet

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 15:15 CEST

Prins Daniel fick jobba i laboratoriet med att fryssnitta och färga ett hjärta när han besökte tre av Hjärt-Lungfondens forskare på Karolinska Institutet idag, den 3 juni. Syftet med besöket var att lära sig mer om forskning och att träffa några framstående forskare som har tagit emot Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag.

– Prins Daniel är mycket intresserad av våra frågor och har tagit initiativ till
studiebesöket för att lära sig mer om patientnära forskning och träffa tre
forskare som tidigare har fått Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag, säger
Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

På Karolinska Institutet fick Prins Daniel ta del av forskarmiljön och visades bland annat
runt i laboratoriet där han fick skiva tunna snitt av ett hjärta för att kunna se hjärtats struktur och celler. Därefter färgade prinsen snitten för att undersöka mängden inlagrat fett.

Det finns en stark koppling mellan mängden fett i organen och ökad fetma, insulinresistens och diabetes. Diabetes är i sin tur en riskfaktor för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Laboratoriebesöket avslutades med att prinsen tittade på vävnadsbilder av hjärna i ett konfokalmikroskop, som skapar tredimensionella bilder av vävnadsprover med hjälp av laser.
Forskarna studerar bland annat hur blodkärlen i hjärnan påverkas av metabola tillstånd kopplade till diabetes. Diabetiker löper upp till fyra gånger högre risk att drabbas av stroke än andra personer.

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som
fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Förra året fick professor Ulf Eriksson, vid Karolinska Institutet, ta emot Stora forskningsanslaget för sin forskning om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2 -diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

Professorerna Göran K Hansson och Anders Hamsten, vid Karolinska Institutet, fick Stora forskningsanslaget 2008. Deras forskning kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och
stroke. Målet är att få fram förebyggande behandling inom några år.

Under Prins Daniels studiebesök på Karolinska Institutet berättade de om sin forskning. Prins
Daniel visade sitt stora engagemang genom att ställa många frågor.

Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, kommer att dela ut årets Stora
forskningsanslag på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) onsdagen den 26 juni.

Bildlänkar:
Prins Daniel jobbar i labbet på Karolinska Institutet och undersöker ett litet mushjärta

Prins Daniel undersöker struktur, celler och mängden inlagrat fett

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 242,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Claes Keisu, pressekreterare Karolinska Institutet, telefon 076-215 29 62
claes.keisu@ki.se

 

Fakta om Stora forskningsanslaget
- Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt- och
lungsjukdomar. Syftet med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde.

- Hjärt-Lungfonden började dela ut Stora forskningsanslaget 2008.

- Prins Daniel, som är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut anslaget.

- Ansökningarna bedöms av en särskild tillsatt skandinavisk bedömningskommitté. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner konor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

 

Tidigare mottagare av Stora forskningsanslaget:
2012 – Professor Ulf Eriksson vid Karolinska Institutet i Stockholm forskar om nya mekanismer för
uppkomsten av insulinresistens och typ 2 -diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

2011 - Professor Olle Melander vid Malmö universitetssjukhus forskar om nya behandlingsbara
sjukdomsmekanismer bakom hjärt-kärlsjukdom och nya sätt att identifiera de högriskindivider man går miste om med dagens mätmetoder.

2010 - Professor Leif Bjermer vid Lunds universitetssjukhus forskar om inflammation i lungorna
hos patienter med astma och KOL. Hans arbete kan leda till helt ny behandling.

2009 - Professor Lars Wallentin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målet med hans forskning är
att varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar.

2008 - Professor Göran K Hansson och professor Anders Hamsten vid Karolinska Institutet, vars forskning kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke. Målet är att få fram förebyggande behandling inom några få år.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se