Skip to main content

Prova hjärt-lungräddning med hjärtstartare på Stockholms central

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:30 CEST

Nu får allmänheten prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare på Stockholms Central. På plats finns Hjärt-Lungfonden och Bliwa Livförsäkring som arbetar tillsammans med inst-ruktörer från utbildningsföretaget SJ Service Academy för att få fler företag att hjärtsäkra sig.

Varje år drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, av dem överlever bara cirka 300. Plötsligt hjärtstopp inträffar ofta helt utan förvarning. Många som drabbas är till synes helt friska människor som inte har några symptom. Hjärt-lungräddning i kombination med en hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv. Insatser under de första minuterna är avgörande.

Det gäller att ringa ambulans och därefter direkt påbörja hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare. 76 procent av svenskarna skulle använda en hjärtstartare vid ett akut läge, men bara 17 procent har tillgång till en hjärtstartare där de befinner sig på dagarna visar en Synovate-undersökning beställd av Bliwa Livförsäkring.

Nu får allmänheten möjlighet att prova på hjärt-lungräddning under en hel dag.

Tid:     Måndagen den 20 september kl. 07.00-19.00

Plats: Stockholms Centralstation, centralhallen

Ulrica Klettner, informationschef på Hjärt-Lungfonden, har möjlighet att svara på frågor på plats under dagen. Ring och boka via Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se.

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Våra försäkringar ger ekonomisk trygg­het vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Som kundägt försäkringsbolag med över en miljon försäkrade tjänstemän är en satsning på trygga arbets­platser en god investering. En viktig del för oss är därför att jobba förebyggande med hälsofrågor på arbetsplatser. www.bliwa.se

SJ Service Academy är ett utbildningsföretag som utbildar inom bl. a. D-HLR (hjärt-lungräddning med hjärtstartare) och hjärtsäkrar företag. Våra instruktörer tillämpar HLR-rådets nya riktlinjer för D-HLR och vi utbildar och tränar för verkligheten.  www.sjserviceacademy.se

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se