Skip to main content

Rädda livet på dina vänner med nya appen ”Rädda hjärtat”

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:19 CEST

En ny mobilapp ska bidra till att rädda fler människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärt-Lungfonden har tillsammans med Svenska Hjärt-lungräddningsrådet tagit fram appen ”Rädda hjärtat” som nu finns att ladda ner till Iphone och inom kort till Androidtelefoner. Appen instruerar bland annat i hjärt-lungräddning och visar var närmaste hjärtstartare finns.

– I dag räddas bara 500 av de 10 000 som drabbas av plötsligt hjärtstopp varje år – det vill vi ändra på. Med hjälp av appen hoppas vi att fler vågar agera för att rädda liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Appen heter ”Rädda hjärtat” och kan utan kostnad laddas ner till Iphone och inom kort till Android. Det är den första kompletta appen på svenska om hjärt-lungräddning som kan visa var närmaste hjärtstartare finns. Genom appen kan man också lära sig mer om hjärt-lungräddning och hjärtstartare i förebyggande syfte.

För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare. Insatser under de första tre minuterna är avgörande för att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

– När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare det enda sättet att rädda liv. Med appen ”Rädda hjärtat” har man dessutom alltid kunskapen med sig, säger Staffan Josephson.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin,
pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 08-566 242 39,

anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länk: www.hjart-lungfonden.se/raddahjartat

Pressbilder:

-Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

-Appen Rädda Hjärtat

 

Fakta om appen ”Rädda hjärtat”

· Ger stöd i en akutsituation

· Lär dig mer om hjärt-lungräddning

· Visar var din närmsta hjärtstartare finns

· Är gratis att ladda ner

· Finns till både Iphone och Android


Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall
startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en
hjärtstartare är placerad.

Så räddar du liv med hjärtstartare1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.

2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*

5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar
tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att
analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner
av att det behövs.

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument