Skip to main content

Rekordstor utdelning till livsviktig forskning

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 07:15 CET

Som resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor till forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna.

–Tack vare våra givare kan vi finansiera banbrytande forskningsprojektsom snabbt kan komma ut i sjukvården för att hjälpa människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Christina Jern, professor och forskare vid Göteborgs Universitet, leder ett av projekten. Hon tilldelas 3,6 miljoner kronor som stöd för sin forskning om vad som orsakar stroke och livet efter en stroke.

– Anslaget från Hjärt-Lungfonden gör det ekonomiskt möjligt för oss att göra de upptäckter som krävs för att göra framsteg som räddar liv, säger Christina Jern.

Det totala antalet stroke minskar i Sverige, men ökar hos personer under 65 år. Cirka 28 000 personer drabbades av stroke 2015. Av dem avled 7000 personer och 7000 fick svåra funktionsnedsättningar.

– All forskning vi satsar på ska bidra till att färre dör och blir sjuka samt att de som ändå drabbas av hjärt-kärl- och lungsjukdomar kan få mer tid att leva. Målet för stroke är att halvera antalet som dör och får funktionsnedsättningar av stroke. Vi har valt ut högkvalitativa forskningsprojekt inom stroke som kan bidra till att vi når målet, säger Kristina Sparreljung.

Cirka 250 forskningsprojekt har pågående stöd hos Hjärt-Lungfonden. Stödet sträcker sig vanligtvis över tre år.

För mer information, kontakta:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
Christina Jern, professor vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet
Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Fakta om stroke:
-
2015 drabbades 28 000 personer i Sverige av stroke. Hälften av alla som drabbas avlider eller får svåra funktionsnedsättningar. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.
-Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.
-Förbättrade blodtryckskontroller, bättre mediciner mot höga blodfetter och minskad rökning har minskat risken att insjukna i stroke för medelålders och äldre.
-Milstolpar inom forskningen: Utvecklingen av datortomografin som avslöjar blödningar och proppar, upptäckten att acetylsalicylsyra kan förhindra blodproppar, upptäckten av trombolys, förfinade operationsmetoder, trombektomi.
-Strokeforskningens mål är att inom tio år halvera antalet som avlider och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp.

AKUT-testet:
Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder minskar skadorna. Genom att känna igen de vanligaste varningssignalerna vid stroke kan fler strokedrabbade få vård i tid. Läs mer om AKUT-testet här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/gava
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se