Skip to main content

Satsning på fler hjärtforskare nödvändig för barnhjärtvården

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2010 09:51 CET

Barnhjärtvården är eftersatt och det finns för få experter på barnhjärtan i Sverige. Det innebär att vi inte klarar av att upprätthålla den kvalitet på forskningen och vården som krävs för att ta hand om de 1 000 barn som varje år föds med hjärtfel. Det konstaterar ledande barnkardiologer tillsammans med Hjärt-Lungfonden i en debattartikel som i dag publiceras i Svenska Dagbladet.

– Nu krävs det krafttag inom området barnkardiologi. Fler yngre barnläkare måste ges möjlighet att specialisera sig på barnhjärtan och det måste vara möjligt att kombinera rollerna som läkare och forskare så att forskningsresultat snabbare kan komma vården tillgodo, säger Bo Lundell, överläkare och specialist i barnkardiologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

I hela landet finns det endast ett trettiotal specialister på barnhjärtan och flera av dem närmar sig pensionsåldern. Många barnkardiologer arbetar i dag 50-60 timmar per vecka enbart med den helt nödvändiga vården och har svårt att hinna med den forskning som behövs.

Bristen på forskartjänster inom barnkardiologi gör att återväxten bland läkare och forskare är låg. Därför samlar nu Hjärt-Lungfondens kampanj Alla barnhjärtans månad in pengar till tre doktorandtjänster för att göra det möjligt för yngre läkare att forska inom barnkardiologi.

– Finansieringen av doktorandtjänsterna är vårt bidrag till att trygga återväxten av specialister, men politikerna måste också ta ansvar genom långsiktiga satsningar på barnkardiologi, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I februari genomför Hjärt-Lungfonden Alla barnhjärtans månad för fjärde året i rad. Målet är att samla in 10 miljoner kronor. Förutom finansiering av minst tre doktorandtjänster ska insamlingen också bekosta inköp och installation av barnhjärtnätet Gertrud.

Den som vill stödja insamlingen till doktorandtjänsterna kan sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”barnhjärtan” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/barnhjartan. Det går också att sms:a HJÄRTA till 72 900 så skänks 50 kronor till forskningen.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift ”Barnhjärtan”
Bilaga: Fakta om barn och hjärtsjukdom (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

 

Bilaga
Fakta om barn och hjärtsjukdom

Fokus på barnhjärtan. Hjärt-Lungfonden har utsett februari till Alla barnhjärtans månad. Då står barn med hjärtfel i fokus och fonden samlar in pengar till forskning som kan hälpa dem till ett bättre och längre liv.

Olika typer av hjärtfel. Medfödda hjärtfel kan till exempel vara hål mellan hjärtats kamrar eller förmak, stopp i blodflödet för att hjärtklaffar saknas eller är förträngda, eller att lungpulsådern eller kroppspulsådern sitter på fel plats.

Hjärtat stort som en valnöt. Många hjärtebarn opereras redan när de är nyfödda och hjärtat är då inte mycket större än en valnöt.

Tusen barn om året. Varje år föds 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. Det motsvarar en av hundra nyfödda.

Allt fler överlever. På 1960-talet var överlevnaden cirka 60 procent. I dag överlever mer än 95 procent.

Två specialistkliniker. Barn som föds med hjärtfel opereras på specialistkliniker i Göteborg och Lund.

Barnhjärtnät. Under 2010 finansierar Hjärt-Lungfonden doktorandtjänster som ska få fler unga läkare till barnhjärtforskningen samt uppbyggnaden av barnhjärtnätet Gertrud, ett expertnätverk som gör att läkare på sjukhus runt om i landet lättare kan ställa diagnos och besluta om rätt behandling för barn med hjärtfel.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se