Skip to main content

Sex av tio svenskar är positiva till att testamentera till forskning

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2014 08:24 CET

Nästan sex av tio svenskar, 57 procent, är positiva till att testamentera pengar till forskning om allvarliga sjukdomar. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Hjärt-Lungfonden.

– Det är mycket glädjande att så många kan tänka sig att testamentera pengar till forskning om allvarliga sjukdomar. Varje testamentsgåva vi får räddar liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Totalt är 57 procent av svenskarna positiva till att testamentera pengar till forskning om allvarliga sjukdomar. 3 procent har redan gjort det och 54 procent kan tänka sig att göra det. Kvinnor är något mer positiva än män, sammanlagt 59 procent jämfört med 55 procent.Med stigande ålder ökar andelen som har valt att testamentera till forskning. Bland kvinnor över 65 år är det 5 procent som har gjort det, jämfört med 8 procent bland männen i samma åldersgrupp.

– Det är viktigt att man själv bestämmer hur man vill att ens tillgångar ska fördelas när man gått bort. I första hand bör man tänka på familj och vänner, men har man därutöver möjlighet att avvara en del till forskning gör det skillnad för kommande generationer, säger Staffan Josephson.

De gåvor som Hjärt-Lungfonden får in via testamenten utgör en viktig del av de medel som går till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Och gåvorna behövs – det finns många olösta gåtor och utmaningar kvar inom forskningen. Trots att Hjärt-Lungfonden delade ut 205 miljoner kronor under 2013 räckte pengarna bara till att stödja 17 procent av det forskarna behöver medel till.

Sifoundersökningen genomfördes under perioden 2–5 december 2013. 1 000 svenskar fick frågan ”Kan du tänka dig att testamentera en del av dina tillgångar till forskning om allvarliga sjukdomar?”. Tre procent av de tillfrågade svarade ”Ja, och jag har redan gjort det”. 54 procent svarade ”Ja, men jag har inte gjort det”. 35 procent svarade ”Nej” och åtta procent angav ”Tveksam, vet ej”.

Länk: Hela Sifoundersökningen

Länk: Hjärt-Lungfondens testamentesskola

Pressbilder:- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Så kan man beställa Hjärt-Lungfondens handledning för att skriva testamente eller ringa och ställa frågor:- På webben: Testamentera till Hjärt-Lungfonden- På telefon: 08-566 24 230

För mer information, kontakta gärna:Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Checklista för testamenten

- Lista tillgångarna. När du ska upprätta ditt testamente bör du förbereda dig genom att i lugn och ro upprätta en lista över det du äger, där du försöker uppskatta värdet av dina tillgångar i pengar.

- Skapa en användbar förteckning. Att upprätta en förteckning kan ta sin tid, men det ger dig en lista du kan ha användning av också i andra sammanhang, till exempel om du råkar ut för brand eller stöld och behöver vända dig till ditt försäkringsbolag.

- Tänk igenom din livssituation. För den som har familj eller vänner är det viktigt att först tänka på dem. Därefter kan man fundera över andra gåvor, exempelvis till ideella ändamål.

- Vittnen krävs. Ett testamente ska bevittnas av två personer.

- Vittnena behöver vara närvarande när du skriver under. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet, bara att det är ett testamente de bevittnar.

- Vittnena ska intyga att personen som undertecknar testamentet är ”vid sina sinnens fulla bruk”.

- Vittnena ska vara äldre än 15 år och får inte själva vara nära släkt eller förmånstagare i ditt testamente.

- Vittnena ska intyga att det är testatorn själv som skriver under och de ska närvara samtidigt. Därefter ska de själva skriva under, det vill säga bevittna.Mer från Hjärt-Lungfonden:- Gilla oss på Facebook- Följ oss på Twitter

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se