Skip to main content

Sjöräddningssällskapet kan rädda fler liv med sex nya hjärtstartare

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 08:31 CEST

Från vänster: Andreas Arvidsson, maritim ledare, Sjöräddningssällskapet; Sven Burman, sjöräddare; Kristina Sparreljung, insamlingschef på Hjärt-Lungfonden; Jessica Nieminen, sjöräddare och Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.
Foto: Anna Molander

Nu delar Hjärt-Lungfonden ut sex hjärtstartare till Sjöräddningssällskapet. Snabb tillgång till hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning är det enda sättet att rädda den som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och i dag överlever endast 300 av dem.

– Forskning visar att hjärtstartare tillsammans med hjärt-lungräddning räddar liv. Och det är viktigt att hjälpen når fram fort. Att placera hjärtstartare i Sjöräddningssällskapets båtar gör att fler liv kan räddas till sjöss, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden dela ut sex hjärtstartare till Sjöräddningssällskapet. De båtar som utrustas märks med den internationella symbolen för hjärtstartare.

Insatser under de första minuterna är det enda sättet att rädda den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Risken att dö ökar med 10 procent för varje minut som går, om ingen vidtar någon åtgärd. Det gäller att ringa ambulans och därefter direkt påbörja hjärt-lungräddning och använda hjärtstartare för att med elektriska chocker få hjärtat att börja slå igen.

– För oss i Sjöräddningssällskapet är det viktigt att kunna göra allt vi kan för att bidra till att rädda liv. Därför är det oerhört välkommet att vi kan utrusta fler av våra båtar med hjärtstartare, säger Rolf Westerström, vd för Sjöräddningssällskapet.

Under september driver Hjärt-Lungfonden en kampanj kring plötsligt hjärtstopp och samlar in pengar till forskning och inköp av 100 hjärtstartare. Målet är att rädda 1 200 liv varje år med hjälp av forskning, fler hjärtstartare och en ökad kunskap om hjärt-lungräddning i samhället.

Man kan stödja insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”hjärtstopp” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/hjartstopp. Det går också att ge en gåva på telefon 0200-89 19 00.

Sjöräddningsstationer som utrustas med hjärtstartare från Hjärt-Lungfonden:

Stockholm
Öregrund
Nynäshamn
Västerås
Möja
Södertälje

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länkar
Bild i högupplösning från överlämnandet

Sjöräddningssällskapet har redan räddat liv med en hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden delat ut

Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp
Hjärt-lungräddning i fem steg
Symbolen för hjärtstartare

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som står för 70 procent av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemsavgifter och frivilliga insatser. www.sjoraddning.se

 

Fakta om plötsligt hjärtstopp

Tre procent överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I dag överlever bara 300 av dem.

Hjärtat stannar.
Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning stannar. Ofta sker det helt utan förvarning. Den som drabbas blir medvetslös inom 10-20 sekunder, slutar andas och saknar livstecken.

Varje minut räknas. Insatser under de första minuterna är livsviktiga. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Vem som helst kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon. Den är enkel att använda och det krävs inga förkunskaper.

Fyra av tio kan ingripa.
Bara 44 procent av svenskarna tycker sig ha tillräckliga kunskaper i hjärt-lungräddning för att kunna ingripa i ett akut läge. 28 procent kan överhuvudtaget inte utföra hjärt-lungräddning. Det visade en Sifoundersökning som Hjärt-Lungfonden lät genomföra 2009.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man vet fortfarande för lite om orsakerna och om varför vissa drabbas. Mer forskning behövs.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument