Skip to main content

Socker kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2011 08:24 CEST

Ny svensk forskning visar att personer som äter mycket socker har sämre blodfetter och kan löpa ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Forskaren Emily Sonestedts nya resultat presenteras i den medicinska tidskriften British Journal of Nutrition. Forskningen har fått stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Forskningsresultaten tyder på att socker kan orsaka åderförfettning och leda till hjärt-kärlsjukdom. De nya rönen ger ytterligare stöd för att det är bra att dra ner på sockret, säger näringsforskaren Emily Sonestedt, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

I studien har kostvanor och nivåer av olika sorters blodfetter, så kallade blodfettsprofiler, kartlagts hos 4 300 friska personer. Forskarna har undersökt partiklar av vad som brukar kallas ”det onda kolesterolet”, LDL. Enligt studien är LDL-partiklarna skadligare ju mindre de är. De större LDL-partiklarna tycks däremot inte påverka risken för hjärt-kärlsjukdom.  

Enligt studien äter personer med en skadlig blodfettsprofil mer socker än andra. I studien framkommer också att andra typer av kolhydrater samt fett inte har betydelse för blodfettsprofilen. Studien stödjer dessutom de redan kända rönen att ”det goda kolesterolet”, HDL, påverkas gynnsamt av att dricka måttliga mängder alkohol.

– De nya rönen är en viktig bit i pusslet om kostens betydelse för risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och de visar att det behövs mer forskning på området, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningen baseras på material ur Malmö Kost Cancer-studien. Emily Sonestedts forskningsteam fortsätter att forska kring olika orsakssamband, exempelvis huruvida det är sockerintaget som leder till en mer skadlig blodfettsprofil och hur människors olika arvsanlag kan spela roll för forskningsresultaten.

Bildlänk:
Foto av Emily Sonestedt

Bilagor nedan:

- Vad är en skadlig blodfettsprofil?
- Korta fakta om Emily Sonestedt

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Bilagor

Vad är en skadlig blodfettsprofil?

Enligt Emily Sonestedts forskning finns en skadlig profil av blodfetter som leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Hög risk för åderförfettning löper de som har:

- Låg nivå av ”det goda kolesterolet” HDL.
- Hög nivå av triglycerider (fett i blodet).
- Hög nivå av små och mellanstora partiklar av ”det onda kolesterolet” LDL.


Korta fakta om Emily Sonestedt

Aktuell med:
Ett forskningsprojekt med stöd av Hjärt-Lungfonden som visar att personer som äter mycket socker har sämre blodfetter och kan löpa ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.
Tidigare forskning: Kostfaktorer för bröstcancer.
Ålder: 31 år.
Familj: Man.
Fritidsintressen: Springa, äta gott samt hundar.
Uppvuxen: Falköping.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

Word-dokument