Skip to main content

Sömnforskare i Göteborg får tre miljoner av Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 07:01 CET

Professor och leg läkare Jan Hedner vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tilldelas Lars Werkös högre forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Han forskar kring orsakerna till sömnapné, som kan leda till hjärt-kärlsjukdom.

Professor Jan Hedner får Lars Werkös högre forskartjänst från Hjärt-Lungfonden för mycket värdefull forskning kring andningsuppehåll i sömnen, så kallad sömnapné. Sömnapné är en vanlig sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer, exempelvis sjukdomar i hjärtat. Varje år utreds 30 000 svenskar för sömnapné.

Målet med Jan Hedners forskning är att komma fram till vad som orsakar sömnapné och varför sjukdomen är överrepresenterad hos vissa människor. På sikt hoppas Jan Hedner på nya läkemedel mot sjukdomen.

- Sömnapné är en av de senast upptäckta folksjukdomarna, som drabbar många svenskar. Det handlar om människor som ofta får en dålig livskvalitet i sin vardag och som i värsta fall kan drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Vi hoppas kunna hjälpa dem genom att forska på vad som ligger bakom att vissa drabbas och vi är redan flera lovande upptäckter på spåren, säger Jan Hedner.

Lars Werkös högre forskartjänst är en treårig tjänst instiftad av Hjärt-Lungfonden och värd mer än tre miljoner kronor. Den tilldelas en klinisk forskare inom området hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom. Tjänsten innebär halvtid forskning och halvtid klinisk tjänstgöring. Hjärt-Lungfonden bekostar forskarlön under de tre åren och ger dessutom ett projektanslag på en halv miljon kronor per år.

- Hjärt-Lungfondens bidrag är ett mycket värdefullt tillskott för att vi ska kunna driva den här forskningen framåt och jag är oerhört tacksam över att vårt projekt har uppmärksammats, säger Jan Hedner.

Hjärt-Lungfonden kan tack vare gåvor från privatpersoner och företag i år dela ut 153 miljoner kronor till forskningen. Det är ett rekordbelopp i fondens historia och kommer förhoppningsvis att betyda nya, bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom.

Bild: Jan Hedner vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg forskar kring sömnapné som bland annat kan leda till hjärt-kärlsjukdom. Han får nu Lars Werkös högre forskartjänst av Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument