Skip to main content

Utdelningen till svensk forskning ökar: Svenska forskare får 205 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 12:15 CET

Totalt delar Hjärt-Lungfonden ut 205 miljoner kronor till svensk forskning under 2013. Det är en ökning med 23 miljoner jämfört med förra året. Hjärt-Lungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk relevans, vilket betyder att forskningen ska omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare kan vi dela ut hela 205 miljoner kronor bara i år. Vårt stöd till Sveriges främsta forskare förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Under de senaste åren har den medicinska forskningen gjort många framsteg som har stor betydelse för vården av patienter med sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. De kunskaper vi har i dag om riskfaktorer, vård och behandling är till stor del resultat från tidigare forskning.

Trots att Hjärt-Lungfonden delar ut 205 miljoner kronor under 2013 räcker pengarna bara till att stödja 17 procent av det forskarna behöver medel till. Det finns fortfarande många utmaningar kvar för forskningen, bland annat att identifiera vilka personer som riskerar att drabbas av sjukdom.

– Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Det är mycket glädjande att Hjärt-Lungfonden ökar utdelningen till forskningen, men det behövs ännu mer resurser för att lösa de frågor som återstår, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt- och lungsjukdomar skördar i dag flest liv av alla sjukdomar i Sverige. 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare 1 miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor.

Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige. Varje år finansierar Hjärt-Lungfonden cirka 250 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet. Alla forskningsansökningar behandlas noggrant av Hjärt-Lungfondens Forskningsråd som består av 20 experter från hela landet.

Pressbilder:
- Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

Länkar:
- Forskningsrapporten 2013
- Om forskning på Hjärt-Lungfondens hemsida

För mer information, kontakta gärna:
Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 42,
eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Fakta
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- Varje år finansierar Hjärt-Lungfonden cirka 250 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.
- I år delar Hjärt-Lungfonden totalt ut 205 miljoner kronor till forskningen i Sverige. Trots det räcker pengarna bara till att stödja cirka 17 procent av det forskarna verkligen behöver.
- Förutom forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden också forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00 - Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se