Skip to main content

Västerbottningarna har skänkt fem kronor per person till hjärtforskningen

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 08:30 CET

I Västerbotten har invånarna hittills under 2010 skänkt 1,3 miljoner kronor, motsvarande fem kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar. Pengarna går bland annat till forskaren Gunilla Olivecrona vid Umeå universitet, som forskar kring nya metoder för att förebygga hjärtinfarkt. Men flera andra forskningsprojekt i länet väntar fortfarande på finansiering.

– Målet med vår forskning är att stärka den egna kroppens försvar mot höga blodfetter (triglycerider), en metod som kan bli ett bra komplement till dagens behandlingar. Pengarna från Hjärt-Lungfonden är en förutsättning för att kunna fortsätta forskningen, säger Gunilla Olivecrona, professor i medicinsk kemi vid Umeå universitet och huvudman för forskningsprojektet.

Åderförfettning, som är den bakomliggande orsaken till hjärtinfarkt och stroke, orsakas av att det onda kolesterolet LDL lagras in i kärlväggen och oxideras, vilket leder till plackbildning (inlagring av fett) i blodkärlen. I Gunilla Olivecronas projekt försöker forskarna identifiera om och hur man kan aktivera kroppens egna system för att ta hand om blodfetter så att det bildas färre LDL. Det skulle skydda mot återförfettning och minska risken att insjukna i hjärtinfarkt och stroke.

Med 36 000 drabbade och fler än 10 000 döda varje år är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och det finns fortfarande många gåtor som forskarna behöver lösa. Hjärt-Lungfonden bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige, men pengarna räcker bara till drygt en tiondel av det forskarna verkligen behöver.

– Hjärtforskningen gör ständiga framsteg, men det krävs mer resurser för att hålla den takt som är nödvändig. Vårt mål är att genom forskning kunna halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Utan allmänhetens gåvor är det inte möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Västerbotten har invånarna hittills i år skänkt drygt 1,3 miljoner, motsvarande fem kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden stödjer. Men ytterligare 148 kronor per invånare skulle behövas för att finansiera samtliga forskningsprojekt i länet som ansökt om medel.

Korta fakta om Gunilla Olivecrona
Ålder:
58 år.
Yrke: Professor i medicinsk kemi vid medicinska fakulteten på Umeå universitet.
Familj: Make som forskar inom samma område, två vuxna barn.
Bor: I Umeå.
På fritiden: Att umgås med familjen, fritidshuset, musik och golf.
Bildlänk: http://www.umu.se/digitalAssets/7/7372_olivercrona_gunilla_061214_mpn.jpg

Så stödjer man hjärtforskningen:
- Skänk en julgåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/jul
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen

Länk: Hjärt-Lungfondens kampanjsida om hjärtinfarkt
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt
Bilaga:
Frågor och svar om hjärtinfarkt (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Gunilla Olivecrona, professor vid Umeå universitet, 070-548 02 62
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Bilaga

Frågor och svar om hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Hur många dör? Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 personer om dagen drabbas.

Skulle många fler kunna räddas?
Dödligheten i hjärtinfarkt sjunker, men fortfarande drabbas många i onödan. Mer forskning, förbättringar inom hjärtvården och förebyggande insatser kan rädda fler liv.

Vem drabbas? Hjärtinfarkt drabbar både kvinnor och män, men kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. Det är fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte.

Vilka är riskfaktorerna? Både livsstilsfaktorer och ärftliga anlag har betydelse. Forskning visar att faktorer som rökning, högt blodtryck, övervikt och diabetes ökar risken att drabbas väsentligt.

Vad forskar man om i dag? Ett exempel på aktuell hjärtforskning är arbetet med att kartlägga genetiska orsaker till hjärtinfarkt. Målet är att på sikt utveckla behandlingsmetoder som är anpassade efter varje enskild individ.

Vad vill Hjärt-Lungfonden göra? Hjärt-Lungfondens mål är att med forskning halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt på tio års sikt och därmed rädda drygt 5 000 liv varje år.

Bifogade filer

PDF-dokument