Skip to main content

Västgötarna har skänkt 15 kronor per person till hjärtforskningen

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:30 CET

I Västra Götaland har invånarna hittills under 2010 skänkt 24 miljoner, motsvarande 15 kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar. Pengarna går bland annat till forskaren Sverker Jern vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som leder ett forskningsprojekt om kroppens eget försvar mot hjärtinfarkt. Men flera andra forskningsprojekt i länet väntar fortfarande på finansiering.

Sverker Jerns forskargrupp har upptäckt att kroppen har ett eget försvar mot hjärtinfarkt. Blodkärlens väggar har små behållare som sprutar ut en blodförtunnande vätska när en blodpropp bildas – ungefär som ett sprinklersystem när brandlarmet går. På det sättet löser kärlväggen själv upp den livsfarliga proppen. Men det snillrika systemet sätts ur spel vid högt blodtryck, diabetes, rökning och höga blodfetter. Målet med forskningen är att hitta ett läkemedel som hjälper kärlens sprinklersystem att på egen hand avvärja hjärtinfarkten.

– Vi står just nu sannolikt inför ett spännande genombrott, för vi har upptäckt en ny regleringsmekanism för det här inbyggda blodproppsförsvaret. Om det är som vi tror, så har vi nu hittat själva ”huvudkranen” för sprinklersystemet. Då skulle vi inom en relativt snar framtid kunna behandla personer där kroppens egna försvar har slutat fungera. Men forskning är dyrt och vi behöver finansiering från Hjärt-Lungfonden för att kunna fortsätta, säger Sverker Jern, professor och huvudman för forskningsprojektet.

Med 36 000 drabbade och fler än 10 000 döda varje år är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och det finns fortfarande många gåtor som forskarna behöver lösa. Hjärt-Lungfonden bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige, men pengarna räcker bara till drygt en tiondel av det forskarna verkligen behöver.

– Hjärtforskningen gör ständiga framsteg, men det krävs mer resurser för att hålla den takt som är nödvändig. Vårt mål är att genom forskning kunna halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Utan allmänhetens gåvor är det inte möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Västra Götaland har invånarna hittills i år skänkt drygt 24 miljoner kronor, motsvarande 15 kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden stödjer. Men ytterligare 68 kronor per invånare skulle behövas för att finansiera samtliga forskningsprojekt i länet som ansökt om medel.

Korta fakta om Sverker Jern
Ålder:
56 år.
Yrke: Hjärt-kärlforskare, professor i kardiovaskulär fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Bor: I badorten Lyckorna norr om Göteborg.
Fritidsintressen:
Segling, kajakpaddling, italiensk 1900-talslitteratur och renovering av sitt sekelskifteshus.

Foto: http://www.hjart-lungfonden.se/SverkerJern

Så stödjer man hjärtforskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/jul

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen

Länk: Hjärt-Lungfondens kampanjsida om hjärtinfarkt
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt
Bilaga:
Frågor och svar om hjärtinfarkt (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Sverker Jern, professor vid Göteborgs universitet och hjärt-kärlforskare vid Östra sjukhuset i Göteborg, 070-480 13 05, sverker.jern@gu.se
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Bilaga

Frågor och svar om hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Hur många dör? Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 personer om dagen drabbas.

Skulle många fler kunna räddas?
Dödligheten i hjärtinfarkt sjunker, men fortfarande drabbas många i onödan. Mer forskning, förbättringar inom hjärtvården och förebyggande insatser kan rädda fler liv.

Vem drabbas? Hjärtinfarkt drabbar både kvinnor och män, men kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. Det är fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte.

Vilka är riskfaktorerna? Både livsstilsfaktorer och ärftliga anlag har betydelse. Forskning visar att faktorer som rökning, högt blodtryck, övervikt och diabetes ökar risken att drabbas väsentligt.

Vad forskar man om i dag? Ett exempel på aktuell hjärtforskning är arbetet med att kartlägga genetiska orsaker till hjärtinfarkt. Målet är att på sikt utveckla behandlingsmetoder som är anpassade efter varje enskild individ.

Vad vill Hjärt-Lungfonden göra? Hjärt-Lungfondens mål är att med forskning halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt på tio års sikt och därmed rädda drygt 5 000 liv varje år.

Bifogade filer

PDF-dokument