Skip to main content

Var femte svensk sjuk: Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 08:23 CET

Forskningen står inför nya utmaningar i kampen mot framtidens hjärtsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Var femte svensk sjuk:Allt fler drabbas av hjärt-kärlsjukdomar

På alla hjärtans dag kommer närmare hundra svenskar att mista livet på grund av hjärt-kärlsjukdom, som fortsätter att vara den vanligaste dödsorsaken. Samtidigt drabbas allt fler. I dag lever 1,9 miljoner personer i Sverige med hjärt-kärlsjukdom, enligt en ny siffra från Hjärt-Lungfonden, som kräver mer resurser till forskningen för attvända utvecklingen.

– I dag lever var femte svensk med hjärt-kärlsjukdom, och nästan alla känner någon som är drabbad. I takt med att riskfaktorerna förändras utvecklas sjukdomarna på ett annat sätt i dag än för 30 år sedan. Forskningen står inför nya utmaningar i kampen mot framtidens hjärtsjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Trots att dödligheten har minskat med en fjärdedel under de senaste tio åren är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Under 2015 miste 32 000 svenskar livet på grund av hjärt-kärlsjukdomar, vilket motsvarar över en tredjedel av alla dödsfall. Dessutom ökar antaletdrabbade av sjukdomarna – i dag lever 1,9 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom, vilket motsvarar var femte svensk.

Forskningen har bidragit till bättre vård och livsstilsförbättringar hos landets befolkning, såsom färre rökare, men i stället ökar andra riskfaktorer. En av fem svenskar lider i dag av förhöjt blodtryck, och hälften klassas som överviktiga. Dessutom lever närmare en halv miljon människor i Sverige med diabetes, som också innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

– Dödligheten fortsätter att minska, men samtidigt blir riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes allt vanligare. Det riskerar att bryta den nedåtgående trenden. Mer forskning om vilka som riskerar att drabbas är nyckeln till att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden arbetar för att minska antalet som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, öka antalet överlevande och ge fler människor tid att leva. Forskningen kan bidra till att rädda fler liv, bland annat genom att hitta orsakerna till plötsligt hjärtstopp och ta fram metoder för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för hjärtinfarkt.

Läs mer om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig, Hjärt-Lungfonden, telefon 070-8544239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbild:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
Fakta om hjärt-kärlsjukdomar: - I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom.

- 32 000 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdomar under 2015.

- De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

- Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar minskat med en fjärdedel på tio år.
Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge ett bidrag till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument