Skip to main content

Var femte tar inte ambulans vid hjärtinfarkt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 08:23 CET

Var femte, 19 procent, tar inte ambulansen till sjukhuset vid större hjärtinfarkter. Det visar nya uppgifter som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Alla med misstänkt hjärtinfarkt bör ta ambulans till sjukhuset, så att behandling kan påbörjas redan i ambulansen. Under november och december informerar Hjärt-Lungfonden om hjärtinfarkt och samlar in pengar till forskning kring sjukdomen.

– Ring omedelbart 112 om någon drabbats av hjärtinfarkt. Vid större hjärtinfarkter är det extra viktigt att snabbt få vård. Att ta sig till sjukhuset på egen hand är inget alternativ, då kan det vara för sent, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Åtta av tio hjärtinfarktspatienter med större hjärtinfarkter, 81 procent, kom med ambulans till sjukhuset 2010. Det visar nya uppgifter från de svenska hjärt-kärlregistren, Swedeheart, som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Det innebär att 19 procent fick skjuts av en närstående, åkte taxi eller tog sig till sjukhuset på annat sätt.

Symptomen för hjärtinfarkt är bland annat plötsliga smärtor i bröstet, hjärtklappning och illamående. Vid en misstänkt hjärtinfarkt är det viktigt att direkt ringa 112. Då kan ambulanspersonalen sätta in behandling under färden till sjukhuset. Ambulansen kan också köra direkt till en hjärtintensivavdelning eller operationsavdelning, istället för omvägen via akuten.

– Tack vare intensiv forskning kan vi i dag rädda de allra flesta som drabbas av hjärtinfarkt. Men det förutsätter att den drabbade snabbt får vård, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärtinfarkt är den absolut vanligaste dödsorsaken i Sverige för både män och kvinnor. Årligen inträffar cirka 37 000 hjärtinfarkter och 9 600 personer dör i hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfonden vill med forskningens hjälp halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år och därmed rädda 5 000 liv årligen. Under november och december samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt kring hjärtinfarkt och informerar om sjukdomen.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

Fakta nedan:

- Andel som kommer med ambulans till sjukhuset, per landsting
- Symptom vid hjärtinfarkt 

Länkar:
- Swedehearts Årsrapport 2010
- Hjärt-Lungfondens temaskrift Hjärtinfarkt

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Andel som kommer med ambulans till sjukhuset
Patienter yngre än 80 år och med större hjärtinfarkt (STEMI) som ankom med ambulans till sjukhus 2010, fördelat per län. 
Källa: Swedeheart 

Symptom vid hjärtinfarkt

Ont i bröstet. Plötsliga smärtor mitt i bröstet är det mest typiska symptomet. Smärtan kan variera och kännas svår, djup och sprängande, mitt i bröstet eller ibland som ett band över bröstet.

Strålande smärta. Smärtan är ihållande och kan vara olika stark. Den kan stråla ut till en arm eller båda, eller till hals, nacke, käkar, mage eller rygg.

Minst en kvart. Smärta som sitter i minst 15 minuter och kombineras med hjärtklappning, illamående, kallsvett, andnöd, yrsel eller svimning ökar sannolikheten för att det är en hjärtinfarkt.

Ring 112! Vid misstänkt hjärtinfarkt ska man ringa efter ambulans, och inte ta sig till sjukhuset på egen hand.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se