Skip to main content

Hogia tar fighten för framtidens utvecklare och blir aktiv partner till Next Up

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2015 08:00 CET

Hogia liksom resten av IT-branschen står inför utmaningen att synliggöra sin bransch och inspirera unga att göra studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT. I samverkansprojektet Next Up går IT-branschen och högstadieskolor i Sverige ihop för att inspirera elever i åttonde klass till ett aktivt val inom IT.

Utvecklare är i dag ett bristyrke i Sverige och i resten av världen. Branschorganisationen IT& Telekomföretagen varnar för att IT-systemutvecklingen kommer att flytta utomlands om inte trenden vänder inom en snar framtid. Next Up skall locka och inspirera ungdomar att vilja söka sig till utbildningar inom IT, för att på lång sikt säkerställa kompetensen i Sverige, vända den nedåtgående trenden och kunna behålla arbetstillfällen i landet.

Citat IT&Telekomföretagen Sofia Yngwe: ”Jag tror inte att dagens ungdomar har en aning om alla de spännande yrken som finns i IT-branschen”, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen. ”Med Next Up vill vi visa, inte minst för alla tjejer, att en framtid inom IT handlar om att tillsammans med andra skapa arbeta för ökad hållbarhet och delaktighet i samhället. Bilden av nörden som kodar i ensamhet är helt förlegad”. Med verkliga case skall eleverna under en tioveckorsperiod hitta lösningar, vilka arbetas fram i samarbete mellan lärare och IT-företagsrepresentanter. Arbetet avslutas med ett antal tävlingar, som för Next Up Västs del äger rum den 24 mars på Universeum i Göteborg.

-Vårt guldpartner-uppdrag till eleverna är ett case där de skall ta reda på vilken information som konsumenten vill få i samband med köp av en vara för att känna sig trygg med att varan är etiskt bra framställd, säger Barbro Lien Rönn Human Resource Hogia AB. Vi vill att de skall finna kreativa tekniska lösningar för hur denna information till konsumenten skulle kunna se ut, men också titta på hur en teknisk lösning skulle kunna se ut för att övervaka att varor framställs på ett etiskt korrekt sätt. Vi ser fram emot många nya kreativa idéer från ungdomarna, sammanfattar Barbro.

– Vi har precis inlett vår största satsning någonsin inom Hogia och behöver anställa 150 nya medarbetare fram till 2020. Det är och kommer alltid att vara avgörande för vår utveckling att det finns kompetenta medarbetare som vill arbeta med programmering. När IT&Telekomföretagen tillsammans med Universeum initierar denna viktiga satsning, vill vi givetvis ställa upp och bidra med vår kunskap och erfarenhet, säger Thor Johnsson, affärsutvecklare på Hogia. Vi ser det som en god investering för framtiden!

”Vi är särskilt glada att ha med Hogia som guldpartner”, säger Anne-Marie Fransson, ”de går i bräschen för IT-branschen i Västsverige”.

http://nextup.se/next-up-goteborg

http://hogia.se

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 550 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera